Bristen på covidvaccin ett fortsatt hot mot Afrika

New York, 220314 (IPS) – Vaccintäckningen är fortsatt mycket låg i stora delar av Afrika. Många länder riskerar att drabbas hårt om en ny variant av covid-19 börjar spridas på kontinenten, vilket hittills har inträffat ungefär var sjätte månad. Det konstateras… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Samira Sadeque