Romska flyktingar från Ukraina vittnar om diskriminering

Bratislava, 220310 (IPS) – Romer som flyr undan den ryska invasionen i Ukraina utsätts för grov diskriminering i samband med att de försöker ta sig till grannländerna. Det uppger flera organisationer som arbetar för romers rättigheter.

Invasionen av Ukraina har utlöst vad FN beskriver som den värsta flyktingkatastrof som drabbat Europa sedan andra världskriget. På onsdagen beräknades närmare två miljoner människor ha tvingats på flykt.

Bland flyktingarna ingår även romer, som liksom så många andra har tvingats ge sig av från sina hem och lokalsamhällen för att undgå striderna. Men till skillnad från andra flyktingar utsätts många romer enligt organisationer för en omfattande diskriminering när de försöker ta sig över gränserna till Ukrainas grannländer.

– Grupper som arbetar ute på fältet i närheten av gränserna till Slovakien, Rumänien och Ungern har bekräftat detta för oss, och det har även rapporterats i medier. Romer diskrimineras av gränsvakter och även av lokalbefolkningarna när de väl lyckats ta sig ut från Ukraina. Detta är mycket sorgligt. Men det kommer inte som någon överraskning, säger Zeljko Jovanovic, ordförande för Roma Initiatives Office, vid Open Society Foundation, OSF, till IPS.

Romerna tillhör Europas mest diskriminerade folkgrupper. I många länder – däribland Ukraina, som beräknas vara hem för upp till 400 000 romer – lever många romer i stor utsatthet och djup fattigdom.

Både OFS och Europeiska romers rättighetscenter, ERRC, uppger att det har inkommit rapporter om hur romer blir sämre behandlade än andra vid ankomsten till de länder som nu tar emot ukrainska flyktingar. De ska bland annat drabbas av mycket längre väntetider än andra flyktingar.

Medier har även rapporterat om hur en del romer blivit attackerade fysiskt.

En romsk kvinna uppger för al-Jazira att hennes familj först tvingades vänta vid gränsen till Moldavien i fyra dagar utan tillgång till vare sig mat eller vatten – och sedan jagades ut ur sitt tält av ukrainska gränsvakter.

Flera organisationer uppger att de fått höra liknande berättelser. Viktor Teru vid organisationen Roma Education Fund i Slovakien säger att många romska flyktingar har vittnat om att de blivit mycket illa behandlade på den ukrainska sidan av gränsen.

Bela Racz, som arbetar för en ungersk organisation som ger stöd till romska flyktingar, berättar om hur de bevittnat en omfattande diskriminering i den ungerska gränsstaden Zahony.

– Ukrainska gränsvakter har sett till att romerna anländer i separata bussar. Och när de väl kommer blir romska mödrar kontrollerade upprepade gången av ungersk polis, medan andra flyktingar inte blir det, säger han till IPS.

Enligt Bela Racz är ungerska myndigheter dessutom betydligt mindre benägna att bidra med hjälpinsatser till de romer som befinner sig på flykt.

Jaroslav Miko har genom sin tjeckiska hjälporganisation Cesi Pomahaji hjälpt till att transportera över ett hundra romer från den slovakisk-ukrainska gränsen till Tjeckien. Han berättar för IPS att många frivilliga grupper som är verksamma vid gränsen inte alls är lika beredda att hjälpa romska familjer som andra flyktingar.

Många romer får dock stöd –  från andra romer.

– Det finns ett bra nätverk av romska aktivistgrupper som samordnar arbetet med att hjälpa flyktingar, berättar Zeljko Jovanovic.

Alla som IPS talar med understryker samtidigt att den behandling som nu drabbar många av de romer som flyr undan kriget sätter ljuset på den systematiska diskriminering minoritetsgruppen ständigt är utsatt för.

Ed Holt