Asiens ekonomiska utveckling har främst gynnat de rika

Madrid, 220119 (IPS) – Den snabba ekonomiska utvecklingen i Asien och Stillahavsområdet har främst gynnat de rika. De rikaste 5 procenten i regionen kontrollerar nästan 70 procent av de samlade rikedomarna, visar studier.

Den ekonomiska tillväxten har varit hög och kampen mot fattigdomen har gett resultat – samtidigt växer ojämlikheten i Asien och Stillahavsområdet. Det är dessutom en region där nästan varannan människa inte har råd att äta sig mätt på nyttig mat, visar uppgifter från FN:s ekonomiska kommission för Asien och Stillahavsområdet, ESCAP.

Regionen har under de senaste decennierna upplevt den snabbaste ekonomiska tillväxten i världen, vilket också lett till sociala framsteg. Många människor har kunnat lämna fattigdomen bakom sig samtidigt som medellivslängden har ökat kraftigt.

Men vid sidan av framstegen har ojämlikheten levt vidare och en stor del av rikedomarna har samlats hos en mindre del av befolkningen, som i hela regionen uppgår till närmare 4,5 miljarder människor.

ESCAP konstaterar att regionen upplever en mycket snabb urbanisering och till 2050 beräknas två tredjedelar av alla bo i städer. Samtidigt uppges nästan hälften av alla som bor i städer i södra Asien leva i slumområden.

Samtidigt varnar Asiatiska utvecklingsbanken för att den globala pandemin har mycket stora konsekvenser för regionen i form av minskad ekonomisk tillväxt och förlorade arbetstillfällen.

Och redan innan pandemin konstaterade flera FN-organ i en gemensam rapport att framgångarna i kampen mot undernäringen hade börjat plana ut. År 2019 beräknades drygt 350 miljoner människor i regionen lida av undernäring – vilket motsvarade hälften av alla hungrande i världen.

Samma rapport slog också fast att hela 1,9 miljarder människor i regionen inte hade råd att betala för en nyttig diet på grund av höga priser på frukt, grönsaker och mejeriprodukter.

Baher Kamal