Coronakrisen har slagit mot mödravården i Asien

Johannesburg, 211203 (IPS) – Sjukvården i Asiens länder har drabbats hårt av covid-19 vilket lett till en minskad tillgång på sexuell och reproduktiv hälsa. Nu krävs det större resurser och nya strategier för att krisen ska kunna bemötas, konstaterade experter som nyligen deltog vid ett möte om pandemins hälsokonsekvenser.

Mötet samlade politiker och experter och hade fokus på hur pandemin slagit mot de målsättningar världens länder satt upp för att bland annat minska mödradödligheten.

Japans biträdande biståndsminister Masato Kanda konstaterade att pandemin avslöjat många brister i världens sjukvårdssystem. Inte minst gäller det distributionen av nödvändig medicinsk utrustning – och på senare tid fördelningen av vaccin. Han betonade att världens länder måste lära sig av dessa misstag och genomföra de förändringar som krävs.

Professor Keizo Takemi, ordförande för Asiens parlamentariska forum för befolkningsfrågor, AFPPD, underströk att tillgången på sexuella och reproduktiv vård har försämrats under pandemin – och att detta problem måste stå i centrum för de framtida insatser som görs.

Även Björn Andersson, chef för Asien-avdelningen inom FN:s befolkningsfond, UNFPA, betonade de stora utmaningar som orsakats av pandemin. Han påpekade ingen som deltog vid FN:s befolkningskonferens i Nairobi i slutet av 2019 – där behovet av alla människors rätt till vård stod i fokus – kunde ana hur hårt belastad den globala sjukvården snart skulle bli.

– Samtidigt har vi noterat hur investeringarna i den rutinmässiga vården har minskat eftersom resurser gått till inköp av utrustning för att hantera covid-19, sade Björn Andersson.

Det har i sin tur slagit hårt mot folkhälsan. Ett exempel är att vården för gravida kvinnor har försämrats, vilket i sin tur har haft negativa effekter på mödradödligheten.

Enligt Björn Andersson krävs det nu att regionens länder satsar större resurser på sjukvården samtidigt som nya strategier utvecklas för att vården ska bli mer effektiv. Han betonade att detta är nödvändigt – för att se till att människors grundläggande vårdbehov ska kunna tillgodoses även under den rådande pandemin.

Takeshi Kasai vid Världshälsoorganisationen. WHO, betonade att pandemin även visat behovet av globala lösningar på globala problem – och att detta kräver effektiva internationella institutioner. Och även om ingen till en början trodde att covid-19-vaccin skulle kunna utvecklas så snabbt så underströk Takeshi Kasai att den ojämna globala distributionen av vaccinen förblir oroande.

Cecilia Russell