Brasilien: Små framsteg i arbetet för sanitet och rent kranvatten

Rio de Janeiro, 211013 (IPS) – Under det senaste decenniet har små framsteg skett i arbetet för att öka tillgången på ordentliga avlopp och rent kranvatten i Brasilien. Detta trots att mängder av människor varje år hamnar på sjukhus efter att… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Mario Osava