Utsatta grupper har drabbats hårt av restriktionerna i Zimbabwe

Bulawayo, 210421 (IPS) – Pandemiåret har lett till att mängder av olika stödprogram har dragits tillbaka i Zimbabwe – och restriktionerna har slagit mycket hårt mot landets gatuförsäljare.

En av de grupper som drabbats hårt av de restriktioner som införts i spåren av coronakrisen i Zimbabwe är kvinnor som har lyckats ta sig ur människohandel. Under det senaste året har många av de stödprogram som tidigare fanns för dessa kvinnor legat nere.

En annan grupp som drabbats hårt under året är landets gatuförsäljare, som inte längre har kunnat försörja sig när regeringen infört strikta restriktioner och nedstängningar för att hejda virusspridningen.

Samtidigt har många känt sig tvingade att bryta mot reglerna för att ha en möjlighet att kunna försörja sig.

Enligt landets polis resulterade detta i att över 100 000 personer greps för att ha brutit mot restriktionerna, fram till i juli förra året. En majoritet av de gripna var kvinnliga gatuförsäljare. Med tiden har kritiken mot regeringen hårdnat, eftersom landets småförsäljare inte har erbjudits några statliga stödåtgärder.

Ignatius Banda