Zimbabwe: Människohandelns offer utan stöd på grund av pandemin

Bulawayo, 210421 (IPS) – De restriktioner som införts i pandemins spår har lett till att zimbabwiska kvinnor som fallit offer för trafficking inte längre erbjuds de stödinsatser de har så stort behov av. En av de drabbade är Grace Mashingaidze i Harare, som tidigare fick hjälp av en ickestatlig organisation.

Fram till i mars förra året kunde 27-åriga Grace, som egentligen heter något annat, via en organisation träffa andra kvinnor som också hade lyckats ta sig ur människohandeln. Själv hamnade hon i Moçambique innan hon lyckades ta sig hem igen. Väl hemma fick Grace hjälp med samtalsstöd och en möjlighet att arbetsträna – något som är mycket viktigt för unga kvinnor i ett land där arbetstillfällena är så få.

– Situationen har varit mycket svår ända sedan vi fick veta att mötena fick ställas in på grund av coronaviruset. Samtidigt förstår jag att säkerheten måste gå först, berättar hon för IPS.

Grace säger att hennes liv helt har avstannat under det senaste året. Liksom många andra kvinnor i samma situation har hon ett stort behov av stöd för att kunna hantera de trauman hon utsatts för. Hon är mamma till en treårig son och drömmer om att få den hjälp hon behöver för att kunna försörja honom.

– Jag förstår inte riktigt hur jag klarat av det här fram till nu, säger Grace.

Organisationer som arbetar med att stötta kvinnliga traffickingoffer uppger att hjälpbehoven är enorma – men att de tvingas följa de restriktioner som införts av regeringen.

– De omedelbara effekterna är att det inte sker någon rådgivning genom personliga möten – och att människor förlorar sina försörjningsmöjligheter. Detta har offren beklagat sig över, berättar Dadirai Chikwekwete.

Hon arbetar med att stötta kvinnor genom den katolska organisationen Afcast, som är knuten till Arrupe Jesuit University i Harare.

Dadirai Chikwekwete säger till IPS att möjligheten att gå på möten varje vecka innebar en möjlighet för kvinnorna att få lite egentid från sina familjer. Genom programmen har kvinnorna även kunnat få hjälp att starta egna små affärsverksamheter.

För en del har pandemin inte bara inneburit att de har förlorat sina tidigare inkomster.

– De kvinnor som arbetar som skräddare i sina hem och hade satsat pengar för att kunna sy upp skoluniformer blev sittande med stora lager av dessa kläder efter att skolorna stängdes, säger Dadirai Chikwekwete.

Zimbabwes skolor öppnades dock till sist igen, i mars.

Även FN:s organ mot brottslighet, UNODC, har belyst hur pandemin har drabbat människor som räddats från människohandel genom att så många stödinsatser har tvingats dra ned eller helt avsluta sina program. I februari varnade organet för att pandemin dessutom lett till att fler människor löper risk att drabbas av trafficking – samtidigt som världens länder uppmanades att utöka sina stödinsatser för offren.

Tsitsi Matekaire, global chef för den kampanj mot trafficking som organisationen Equality Now bedriver, säger att pandemin har fått enorma konsekvenser.

– Det har blivit mycket svårare för människohandelns offer att få stöd. I många länder har resurser som var öronmärkta för stödinsatser i stället använts för att hantera pandemins konsekvenser, säger Tsitsi Matekaire till IPS.

Hon betonar hur viktigt det är att världens länder inser att coronakrisen har slagit särskilt hårt mot kvinnor och att det måste införas nya åtgärder för att motarbeta människohandeln.

I Zimbabwe har många människor under det senaste året gripits av polisen efter att ha brutit mot de restriktioner som införts för att hejda smittspridningen. En stor andel av de gripna har varit kvinnor som försörjer sig som gatuförsäljare.

Men Grace säger att hon inte är beredd att ta några risker genom att bryta mot några regler.

– På grund av människohandeln har jag redan tvingats gå igenom så mycket, så jag vill inte drabbas av några problem med polisen, säger hon till IPS.

FN har i en rapport om coronakrisens effekter betonat att Zimbabwe måste göra mer för att stötta människohandelns offer – och i högre grad erbjuda kvinnor möjligheten att kunna försörja sig och bygga upp ett nytt liv.

Zimbabwe befinner sig sedan länge i en svår ekonomisk kris och anses vara särskilt hårt drabbat av människohandel. Detta eftersom det finns så många desperata kvinnor i landet som drömmer om ett annat liv.

Grace säger att livet inte har varit lätt efter att hon lyckades återvända till hemlandet – men allt har blivit ännu svårare under coronakrisen.

– Jag ber för att pandemin snart ska vara över så att vi kan gå vidare med våra liv, säger hon.

*Artikeln ingår i en serie texter där IPS rapporterar om människohandel i olika delar av världen, med stöd från Airways Aviation Group.

Ignatius Banda