Pandemin ett stort bakslag för Asiens kvinnor

Johannesburg, 210407 (IPS) – Coronakrisen har haft förödande konsekvenser för Asiens kvinnor – och många år av utveckling riskerar nu att ha gått förlorad. Samtidigt har nya innovativa metoder utvecklats för att nå ut till kvinnor i pandemins spår. Det var… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Cecilia Russell