Kriget i Jemen slår särskilt hårt mot kvinnor

New Delhi, 210217 (IPS) – Kriget i Jemen har pågått i sex års tid och lett till världens värsta nu pågående humanitära katastrof, enligt FN. Allra svårast är situationen för landets kvinnor, säger aktivisten Kawkab al-Thaibani.

Konflikten i Jemen har drivit över en miljon människor på flykt, lett till utbrott av kolera, brist på läkemedel och skapat en akut och mycket omfattande matbrist. Nästan två tredjedelar av landets befolkning anses vara i behov av humanitärt bistånd.

Sedan i mars 2015 har kriget rasat mellan en koalition ledd av Saudiarabien och den Iranstödda huthirörelsen. Båda grupperna har sedan dess gjort sig skyldiga till mängder av människorättsbrott och överträdelser av internationella lagar.

Amnesty International har dokumenterat att den saudiledda koalitionen bland annat använt sig av flera olika typer av klusterbomber.

Kawkab al-Thaibani, tidigare ordförande för nätverket Women4Yemen, betonar att det är Jemens kvinnor som drabbas allra värst av konflikten.

– De tvingas inte bara hantera krigets konsekvenser utan utsätts även för diskriminering. De möter våld på alla nivåer och kriget gör att de helt saknar skydd, säger hon till IPS.

Human Rights Watch uppger i organisationens senaste årsrapport att alla stridande parter i den jemenitiska konflikten gjort sig skyldiga till könsbaserade övergrepp mot kvinnor, bland annat i form av sexuellt våld.

Enligt Kawkab al-Thaibani har coronapandemin ytterligare förvärrat den redan svåra situationen.

– Jemens kvinnor lever i en mardröm, säger hon.

Redan innan pandemin var våldet mot kvinnor mycket utbrett i Jemen. Men enligt FN:s kvinnoorgan UN Women har coronakrisens sociala konsekvenser förvärrat situationen ytterligare.

Kawkab al-Thaibani säger att lokala kvinnoaktivister och människorättsförsvarare har gjort stora insatser i arbetet för att hantera den pågående krisen – men att det inte räcker.

– Det internationella samfundet måste öka sitt engagemang för att stötta kvinnorna.

Hon menar bland annat att kvinnor i högre grad måste ingå i arbetet för att uppnå fred i landet.

FN:s säkerhetsråd har slagit fast hur viktigt kvinnors deltagande är i arbetet för att lösa och förebygga konflikter. Men Kawkab al-Thaibani säger att det inte har märkts i de förhandlingar som har förts hittills.

– Kriget är den största utmaning vi står inför – men att förhandlarna inte vill ha med några kvinnor i samtalen är ytterligare en utmaning.

Kawkab al-Thaibani påpekar att kvinnliga representanter saknas inom alla nivåer av det politiska livet i Jemen – vilket hänger samman med att det saknas en politisk kultur i landet som ger utrymme för kvinnor.

Nyligen sade USA:s president Joe Biden att kriget i Jemen måste få ett slut, samtidigt som han drog tillbaka landets stöd för de saudiledda krigsinsatserna i landet. Det är ett besked som Kawkab al-Thaibani tar emot med försiktig optimism. Men hon betonar att vad folket verkligen behöver är att fred och stabilitet uppnås.

– Som kvinna och fredsaktivist vet jag att det också behövs ansvarsutkrävande och övergångsstrukturer för rättsskipning för att uppnå en verklig förlikning. Internationella experter kommer inte att kunna uppnå fred och stabilitet i Jemen. För att lyckas med det måste fredens sanna röster komma till tals, och dessa är det kvinnorna som står för.

Sania Farooqui