Krav på nya skolsatsningar för barn i konfliktområden

Bonn/New York, 200922 (IPS) – Situationen för de 75 miljoner barn i världen som inte kan gå i skolan på grund av konflikter har förvärrats i samband med pandemin. Mer måste därför göras för att bemöta krisen. Det var budskapet vid… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

IPS Correspondents