Pandemin hotar FN:s globala mål

New York, 200506 (IPS) – Redan innan den nuvarande krisen stod världen inför stora utmaningar i arbetet med att uppnå FN:s 17 hållbara utvecklingsmål. Nu har covid-19-pandemin gjort framtiden högst osäker för de ambitiösa målen, som enligt planerna ska ha uppnåtts… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Thalif Deen