Utbildning: Lång väg mot jämställdhet inom studier i naturvetenskap

Djibout, 200129 (IPS) – Doktor Anne-Maria Brennan älskade naturvetenskap redan som liten. Men när hon skulle välja utbildning försökte familj och skola styra hennes val i ”rätt riktning” – mot undervisning, vård eller kontorsarbete. – Man sa till mig att… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Joyce Chimbi