Unga kräver rättigheter för sexuella minoriteter

Nairobi, 200117 (IPS) – Världens regeringar måste förbjuda alla former av diskriminering som drabbar hbtq-personer. Det menar företrädare för ungdomsorganisationer som är engagerade i kampen för sexuella och reproduktiva rättigheter. Trots att det finns 1,8 miljarder människor i världen i åldern… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Mantoe Phakathi