Klimatförändringar driver på barnäktenskap

New York, 191212  (IPS) – Årligen tvingas tolv miljoner flickor i världen gifta sig redan som barn. Orsakerna är främst socioekonomiska och fenomenet tycks förstärkas när familjer blir ekonomiskt pressade på grund av klimatförändringar. Stigande temperaturer, mer oberäknelig nederbörd och fler… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Nayema Nusrat