Journalister startade tidning för att värna oberoendet

Bratislava, 191002 (IPS) ‒ För fem år sedan köpte en lokal företagsgrupp en betydande andel av en stor slovakisk dagstidning. En liten grupp journalister lämnade i protest och startade en egen tidning för att kunna säkra det redaktionella oberoendet. Nu har tidningen 42 000 prenumeranter.

För fem år sedan hävdade många medieanalytiker i Slovakien att det skulle vara en omöjlig uppgift att starta en helt ny oberoende tidning. Men Dennik N ‒ Dennik är det slovakiska ordet för dagstidning och N står för Nezavislost som betyder oberoende ‒ är i dag en av Slovakiens mest populära nyhetsförmedlare och finns både som papperstidning och på webben.

Fast beslutna om att upprätthålla det journalistiska oberoendet har tidningen använt sig av en prenumerationsmodell för att generera merparten av finansieringen.

En grupp på sex personer från det slovakiska it-säkerhetsföretaget ESET investerade i tidningen under det första verksamhetsåret och köpte 51 procent av företagets andelar. De har fortfarande dessa andelar medan journalisterna på tidningen äger 49 procent. Särskilda avtal med de sex företagarna slår fast att det inte är möjligt för dem att påverka det redaktionella arbetet.

Tidningens journalister har utvecklat en plattform med hjälp av öppen källkod där läsare kan bidra med pengar och förslag på vad tidningen ska bevaka. Reportrarna har direktkontakt med läsarna som kan berätta om ämnen de vill ska bevakas. Företrädare för tidningen menar att projektets framgång visar att slovakiska läsare är beredda att betala för oberoende kvalitetsjournalistik.

Reportern Lukas Fila var en av grundarna. Han förklarar att även om det finns flera andra affärsmodeller som ger tidningar möjlighet att tjäna pengar genom exempelvis inkomster från annonser eller specialprodukter som konferensarrangemang, bokförsäljning och specialanalyser, så har deras modell med digitala prenumerationer flera fördelar. Allt fler läsare är beredda att betala för artiklar på webben.

‒ Det gör att vi hela tiden strävar efter att kunna erbjuda material som människor är beredda att betala för.

På frågan om hur de kan garantera det redaktionella oberoende när sex företagare är majoritetsägare säger han att avtalet med dem innehåller olika bestämmelser som garanterar den journalistiska självständigheten, till exempel en klausul som gör det omöjligt för dem att avskeda chefredaktören.

‒ Men det viktigaste är att våra ägare inte har några kopplingar till staten eller kommersiella intressekonflikter. De har inget inflytande över hur företaget styrs. De har inte vid något tillfälle försökt påverka innehållet i tidningen. Detta trots att de angripits hårt av politiker som känner sig hotade av vår rapportering.

Lukas Fila menar att finansieringen är långsiktigt hållbar.

‒ Vi påverkas inte av förändringar på marknaden. Inkomster från annonser kan skifta kraftigt men att ha en lojal prenumerantbas är något du kan förlita dig på i det långa loppet.

Tidningen bevakar både sport, livsstil, kultur och forskning. De gör poddar och publicerar böcker och genomför olika utbildningsprojekt. Nyligen har de lanserat en affärstidning ‒ Dennik E.

‒ En bra månad har vi över en miljon unika besökare på webbplatsen ‒ i ett land med en befolkning på drygt fem miljoner.

Från början var det 6 000 personer som stöttade initiativet genom gräsrotsfinansiering, så kallad crowdfunding. Nu har tidningen 42 000 prenumeranter.

Även i andra länder hotas pressfriheten och mediers oberoende.

‒ Vi gör vårt bästa för att hjälpa andra, i alla fall de som finns i samma region. Förra året lanserade vi Dennik N i Tjeckien i samarbete med lokala investerare och journalister. Efter mindre än ett år hade de över 11 000 prenumeranter och vi hoppas att de kan upprepa vår framgång. Vi tittar också på andra marknader. Det är allt vi kan göra. Men det finns inga universallösningar. Olika marknader har olika problem.

Ed Holt