Brasilien: Tegelbruket som drivs av grisgödsel

Entre Rios do Oeste, 190823 (IPS) – Grisuppfödaren Romário Schaefer är inte intresserad av det kött som de över tre tusen djuren på hans gård producerar. Det är deras gödsel han är ute efter. Med hjälp av det producerar Romário Schaefer… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Mario Osava