Världens unga avgörande för utvecklingsmålen

New York, 190822 (IPS) – Världens 1,8 miljarder unga utgör en fjärdedel av världsbefolkningen – och de har en avgörande betydelse för att FN:s globala utvecklingsmål ska kunna förverkligas. Det säger Dereje Wordofa, chef för FN:s befolkningsprogram UNFPA, i denna intervju… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Thalif Deen