Mängden elektronikavfall ökar

Stockholm, 190506 (IPS) – FN rapporterar att 50 miljoner ton elektronikavfall produceras varje år vilket medför stora risker för människor och miljö. – Mycket av elavfallet som produceras i utvecklade länder dumpas i utvecklingsländer som inte har resurser att hantera… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Ida Karlsson