Miljarder människor saknar rent dricksvatten

Stockholm, 190320 (IPS) – Väldigt många människor har fortfarande inte tillgång till vatten och toaletter. Resurserna är mycket ojämnt fördelade visar en ny rapport från FN-organet UN-Water. Fortfarande saknar tre av tio människor tillgång till tjänligt dricksvatten och hälften av… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Ida Karlsson