Dyr vård leder till ökad fattigdom

Stockholm, 190318 (IPS) ‒ Miljontals människor tvingas in i extrem fattigdom för att de betalar höga vårdkostnader ur egen ficka. Detta trots att världens länder lägger allt mer pengar på hälso- och sjukvård, enligt Världshälsoorganisationen WHO. I låg- och medelinkomstländer… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Ida Karlsson