Få topptjänster inom FN går till utvecklingsländer

New York, 190115 (IPS) – Drygt två tredjedelar av FN:s 193 medlemsstater är utvecklingsländer. Men trots att det finns gott om kvalificerade kandidater till de högsta posterna inom världsorganisationen går få av tjänsterna till personer från dessa länder, menar kritiker. Enligt… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Thalif Deen