Bolsonaro flyttar ansvaret för ursprungsbefolkningens mark

Rio de Janeiro, 190115 (IPS) – Brasiliens jordbruksdepartement tar över ansvaret för frågor om mark som landets ursprungsbefolkning gör anspråk på. Det är ett beslut som har fattats av landets nye president Jair Bolsonaro som utfärdat ett presidentdekret under sina… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Mario Osava