Hushåll med låga inkomster får solpaneler

Palmeiras de Goiás, Brasilien, 190108 (IPS) – “Med solpanelerna blir lyckan fulländad,” säger Divina Cardoso dos Santos som är en av 740 bostadsägare i utkanten av staden Palmeiras de Goiás som nu har solceller installerade på taket.

– Den första välsignelsen var detta hus. Jag betalade 600 real (motsvarande 1 400 kronor) i månaden för att hyra ett hus i Palmeiras, och nu betalar jag bara 25 real (motsvarande 60 kronor) i månaden för detta hus som är mitt eget, säger 67-åriga Divina Cardoso dos Santos till IPS.

Hon får motsvarande 2 200 kronor per månad i ålderspension, vilket är lika mycket som minimilönen i landet.

Solpanelerna har gett henne möjlighet att spara motsvarande 130 kronor per månad jämfört med vad hon betalade innan för elektriciteten.

Det är den lokala bostadsmyndigheten Agehab i delstaten Goiás i centrala Brasilien som står bakom bostadsområdet Maria Pires Perillo som uppfördes 2016 och består av 740 bostäder för familjer med låga inkomster.

Det är det största av fyra bostadsområden som Agehab kommer att förse med solpaneler och myndigheten är först ut i Brasilien med att inkludera solenergiprojekt i bostadsprogram.

– Vi skulle vilja installera solpaneler i alla nya bostadsområden och även installera dem i bostäder som byggts tidigare, säger Cleomar Dutra, chef för Agehab, till IPS.

Myndigheten subventionerar installationen och står för 3 000 real (motsvarande 7 200 kronor) av kostnaden genom programmet Cheque Mais Moradia för förbättring av bostäder. Pengarna täcker kostnaderna för två solpaneler och annan nödvändig utrustning, som växelriktare, kablar och ställningar.

Men devalveringen av den brasilianska valutan real förra året drev upp kostnaden för solpaneler och annan utrustning, som nästan uteslutande är importerad. Cleomar Dutra berättar att de fick söka extra medel för att kunna slutföra installationen av solpaneler i bostadsområdet.

– Alla hus kommer inte att få solpaneler, eftersom en del inte undertecknade finansieringskontraktet för Cheque Mais Moradia, säger den 32-årige teknikern Pedro de Oliveira Neto som driver anläggningarna i bostadsområdet Maria Pires Perillo.

Pedro de Oliveira Neto har gått en särskild utbildning och har arbetat med detta i fyra månader. Innan dess arbetade han inom köttindustrin och gruvindustrin. Nu vill han bli kvar inom branschen “som har en framtid eftersom det handlar om teknisk utveckling,” säger han till IPS.

De flesta husen i bostadsområdet har solpaneler, men få alstrar sin egen elektricitet. Efter att panelerna installerats, måste andra villkor uppfyllas för att det italienska företaget Enel som är verksamt i området ska kunna ansluta dem till nätet.

Projektet inleddes i mars 2017 när solpaneler installerades på tre bostäder som ett första test.

Patricia Soares de Oliveira, 31, var en av de första att få solpaneler installerade. Hon betalar nu endast en femtedel för elförbrukningen, jämfört med vad hon betalade tidigare. Nu kostar elen motsvarande 36 kronor per månad för henne.

– Vi har två tv-apparater, ett kylskåp, en tvättmaskin, en dator och fläktar. Nu vill vi också se till att minska kostnaderna för vår vattenanvändning som är 10 till 12 gånger högre än kostnaden för elen, säger hon till IPS.

Familjen beviljades en subventionerad bostad i området och betalar nu 25 real (motsvarande 60 kronor) per månad i stället för som tidigare 350 real (motsvarande 840 kronor) per månad. Den låga kostnaden för hemmet beror på att Agehab bidrar med 20 000 real (motsvarande 48 000 kronor) i subventioner till fattiga familjer genom programmet Cheque Mais Moradia, säger Cleomar Dutra, chef för Agehab.

Bostäderna i området är avsedda för de mest behövande, säger Cleomar Dutra.

Palmeiras de Goiás valdes ut i den nya satsningen eftersom befolkningen här har vuxit mer än genomsnittet. Nya kött-, mejeri- och djurfoderindustrier har lockat till sig många som letar efter arbete.

Att använda solpaneler för att producera el sker sedan två år tillbaka inom bostadsprogrammet i delstaten Goiás, men solenergi användes redan tidigare för att värma vatten – det finns varmvattenberedare på alla tak i bostadsområdet Maria Pires Perillo. Det är en billigare och mer tillgänglig teknik som är allmänt spridd i Brasilien.

Brasilien har stor potential för användning av solenergi. I den västliga centrala regionen kan solljuset som når ett tak på 30 kvadratmeter producera fem gånger den energi som en låginkomstfamilj behöver, beräknar Dennys Azevedo, en ingenjör som arbetar vid Agehab.

Den produktionen kan vara tillräcklig för 3,5 hushåll som har en elkonsumtion i enlighet med det nationella genomsnittet, 157 kilowattimmar per månad, säger han till IPS.

Men de regler som fastställts av den statliga elregulatorn Aneel tillåter inte att konsumenter säljer den el de själva producerat. Den enda förmånen är att den el som de själva producerar och konsumerar dras av från elräkningen.

I bostadsområdet Maria Pires Perillo har husen bara två solpaneler var och panelerna täcker endast en femtedel av varje tak. Fler paneler skulle innebära att mer el produceras än vad familjerna konsumerar.

Dessa regler är svåra att få bort på grund av påtryckningar från distribueringsbolag som skulle förlora marknadsandelar, säger Dennys Azevedo.

Kraftbolagen vill dessutom ta ut en skatt för användning av kraftledningarna.

– Detta trots att vi redan betalar en skatt för att få tillgång till kraftledningarna, säger Dennys Azevedo.

Ett annat hinder gäller importen av utrustning som ännu inte tillverkas i Brasilien. Priserna ändras genom valutakursändringar och devalveringen av den nationella valutan gör allt dyrare och gör det omöjligt att planera framåt, menar han.

– Dessutom leder flera skatter till att utrustningen blir mycket dyr, säger Dennys Azevedo.

Mario Osava