FN-ordförande avgick efter anklagelser om sexuella övergrepp

New York, 181221 (IPS) – Chefen för FN:s avdelning för personalärenden har plötsligt avgått efter att ha utretts för sexuella övergrepp. Utredningen har dock inte offentliggjorts trots att FN har en uttalad policy om nolltolerans mot sexuella övergrepp och uppmanar andra aktörer att vara transparenta.

Ordföranden för FN:s avdelning för personalärenden, ICSC, avgick nyligen efter att ha blivit utredd av FN:s kontor för intern översyn, OIOS. Varken OIOS eller ICSC har dock meddelat att de tänker offentliggöra innehållet i utredningen.

Den 11 december fick den New York-baserade kvinnorättsorganisationen Equality Now via mejl beskedet från ICSC om att ordföranden avgick, två veckor innan han enligt planerna skulle lämna sin post.

Antonia Kirkland vid Equality Now säger till IPS att FN: generalsekreterare Antonio Guterres redan för flera månader sedan sade att anklagelserna mot ordföranden var ”trovärdiga”.

– Han borde då ha gjort allt för att skydda sin egen personal från sexuella trakasserier oavsett ordförandens, eller någon annans, formella anställningsförhållande gentemot FN, säger hon.

Antonia Kirkland menar att världsorganisationens nolltolerans mot sexuella övergrepp måste gälla alla, utan undantag.

– Alla som gjort sig skyldiga till sexuella trakasserier måste ställas till svars. FN är den viktigaste internationella försvararen av mänskliga rättigheter och måste börja med att skydda sin egen personal från sexuella trakasserier på arbetsplatsen, säger hon.

Hon menar att den anklagade borde ha ställts till svars långt tidigare, när anklagelserna mot honom blev kända.

– Det tog över ett år innan OIOS-rapporten blev klar och delgavs medlemmarna i ICSC, men den har aldrig delgivits den som gjort anmälan, vilket är oacceptabelt, säger Antonia Kirkland.

ICSC är ett oberoende expertråd som tillsatts av FN:s generalförsamling och som har till uppgift att sköta personalärenden. Men när FN:s språkrör Farhan Haq under förra veckan fick frågan om FN planerar att i enlighet med principerna om transparens offentliggöra utredningen, svarade han att ICSC är ett externt organ.

– Rapporten har lämnats in till dem, och det är upp till dem att hantera det. Jag företräder inte dem och kan inte svara på hur de kan tänkas agera, sade Farhan Haq.

Paula Donovan, som tidigare var FN:s särskilda sändebud kring frågor om hiv och aids i Afrika, är kritisk till hanteringen av frågan.

– Det har blivit kännetecknande för FN att besvara alla frågor som är relaterade till sexuella övergrepp på ett sätt som prövar allmänhetens förtroende för organisationens relation till sanningen, säger hon till IPS.

När anklagelserna om sexuella trakasserier inom ICSC blev kända i november förra året meddelade FN att dess generalsekreterare Antonio Guterres saknar mandat över ett organ som bildats av generalförsamlingen och bara svarar inför medlemsstaterna.

Nu framstår det som att den anklagade ordföranden fått möjlighet av övriga medlemmar inom ICSC att avgå i tysthet, i stället för att avskedas. Detta skedde strax innan hans mandat går ut vid årsskiftet. Men Antonia Kirkland menar att hanteringen samtidigt sänder helt fel signaler och att budskapet blir att mäktiga män kan trakassera kvinnlig FN-personal utan att riskera straff.

Equality Now uppger för IPS att den kvinna som lämnat in anmälan har arbetat inom FN-systemet i över 20 år. Till organisationen har hon uppgett att hon utsatts för sexuella trakasserier av ordföranden i över tio års tid, och att hennes avvisanden lett till en negativ särbehandling av ordföranden.

Vare sig den anklagade ordföranden eller ICSC:s vice ordförande har velat kommentera anklagelserna.

Thalif Deen