Seychellerna ger ut blå obligation

Jakarta, 181107 (IPS) – I förra veckan meddelade Seychellerna att landet utfärdat en blå obligation i syfte att finansiera fiskeprojekt och ställa om i hållbar riktning. Seychellerna blir därmed första landet i världen att använda sig av kapitalmarknaden för att finansiera en hållbar användning av marina resurser.

Seychellernas vicepresident Vincent Meriton säger till IPS att försäljningen av obligationen inbringat motsvarande 15 miljoner dollar hittills.

– Minst 12 miljoner dollar av intäkterna kommer att avsättas till lån med låg ränta och bidrag till lokala fiskesamhällen, medan resten kommer att finansiera forskning om hållbara fiskeprojekt, säger Vincent Meriton till IPS.

Bidrag och lån till fiskesamhällen i Seychellerna kommer ges genom en fond för blå bidrag och en blå investeringsfond som förvaltas av en stiftelse för miljöskydd och klimatanpassning och Seychellernas utvecklingsbank.

Seychellerna består av 115 öar av granit och korall i Indiska oceanen. Ögruppen omges av en exklusiv ekonomisk zon på över 1,4 miljoner kvadratkilometer, vilket innebär att Seychellerna har rätten till naturresurserna i vattnet och på havsbotten.

Efter turismen är fiskesektorn den viktigaste industrin i landet och står för en betydande del av inkomsterna. Fiskeindustrin sysselsätter 17 procent av befolkningen och fiskeriprodukter står bakom 95 procent av det totala värdet av landets export.

En grupp experter från Världsbanken har tillsammans med investerare arbetat med den finansiella strukturen av den blå obligationen och hjälpt Seychellernas regering att skapa en plattform för att kanalisera intäkter.

Intäkterna från försäljningen av den blå obligationen ska finansiera en utvidgning av skyddade marina områden, förbättrad förvaltning av fiskeområden och är en del av Världsbankens program för att stötta länder i regionen att förvalta resurserna på ett hållbart sätt och öka inkomsterna från fisket.

Världsbankens vicepresident och kassör Arunma Oteh kallar den blå obligationen en milstolpe som utgör ett komplement till andra åtgärder som syftar till att stödja en hållbar användning av marina resurser, i synnerhet inom fiskesektorn.

– Vi hoppas att denna blå obligation kan bana väg för andra. Den blå obligationen är ännu ett exempel på kapitalmarknadens viktiga roll när det gäller att koppla samman investerare med projekt som handlar om bättre förvaltning av vår planet, säger hon.

Laura Tuck, vicepresident i Världsbankgruppen och ansvarig för hållbar utveckling, säger att den blå obligationen kan tjäna som förebild för andra länder när det handlar om att skaffa fram finansiella medel för att finansiera projekt inom hållbart fiske. Särskilt för andra små östater under utveckling och kuststater.

– Det här skickar en stark signal om att investerare i allt högre grad är intresserade av att stödja en hållbar förvaltning och utveckling av våra hav för kommande generationer, säger hon.

Pietra Widiadi vid Världsnaturfonden i Indonesien säger att den blå obligationen erbjuder enorma möjligheter som en alternativ finansieringskälla men att många saker måste göras för att garantera att projekten når sina mål.

– Kunskapen om betydelsen av den blå ekonomin är fortfarande relativt låg bland östaterna, särskilt de i Syd. Av den anledningen anser jag att varje projekt som är kopplat till den blå obligationen måste börja med att bygga upp kapaciteten hos de involverade, säger han till IPS.

Edo Rakhman vid Walhi, Indonesiens äldsta och största paraplyorganisation för miljöfrågor, välkomnar utfärdandet av den första blå obligationen, men betonar att alla hållbara fiskeprojekt eller marina projekt måste börja med att värna om de lokala fiskesamhällenas rättigheter och bevarande av mangroveskogar i kustnära områden.

– Östaterna bör skapa områden eller zoner där alla former av fiske är förbjudet och där mangroveskogar skyddas för att säkra fiskebestånden och de lokala fiskesamhällenas varaktiga fortlevnad, säger Edo Rakhman.

Kanis Dursin