Barnsoldater befriade i Sydsudan

New York, 180423 (IPS) – Över 200 barnsoldater som varit rekryterade av väpnade grupper har befriats i det krigsdrabbade Sydsudan, uppger FN:s barnfond Unicef. De befriade barnen, 112 pojkar och 95 flickor, har nu tagits omhand av FN-organet och kommer att… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Will Higginbotham