Ideologi inte avgörande för barn i väpnade grupper

New York, 180227 (IPS) – De insatser som görs för att förhindra att barn engagerar sig i extremistiska grupper bygger ofta på uppfattningen att rekryteringen sker efter att barnen blivit ”radikaliserade”. Men ideologi är sällan den främsta orsaken, menar författarna… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Will Higginbotham