Latinamerikas fattigaste i fokus vid FN-möte

Santiago, 180122 (IPS) – De landsbygdsområden i Latinamerika där fattigdomen är som djupast ska identifieras och kampen mot hungern föras med nya metoder. Det är temat för ett kommande FN-toppmöte i Jamaica.

Kampen mot fattigdomen måste föras med nya verktyg och innovationer. Det förklarar Julio Berdegue, som är regional representant för FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, inför organets konferens som ska hållas i början av maj i Montego Bay, Jamaica. Ministrar och andra representanter från 33 länder i regionen kommer att delta vid mötet.

–Det finns fler än 43 miljoner människor i Latinamerika och Karibien som varje kväll får gå till sängs med tomma magar, säger Julio Berdegue, som även är biträdande chef FAO.

Enligt de senaste uppskattningarna är den samlade befolkningen i regionen 651 miljoner människor. Julio Berdegue understryker att kampen mot hungern är ett uppdrag som ännu inte har utförts och att det är ”förfärande” att många hundratusentals barn i Latinamerika och Karibien fortfarande tvingas gå hungriga.

Det finns uppskattningsvis ett hundra ”fickor” i regionen där fattigdomen är som allra svårast.

–Kampen mot hungern blir allt svårare eftersom vi närmare oss kärnan av problemet – den hunger som är koncentrerad bland ursprungsbefolkningar i svårtillgängliga områden, och bland kvinnor och äldre, säger Julio Berdegue.

Han påpekar samtidigt att kampen mot den extrema fattigdomen även handlar om en kamp mot orättvisor som är baserade på etnicitet, kön och ekonomiska och territoriella ojämlikheter.

De senaste siffrorna visar att antalet som lider brist på mat har ökat snabbt i Venezuela, och att andelen som lever i extrem fattigdom på Haiti uppgår till hela 47 procent av befolkningen.

Julio Berdegue varnar även för de hot som jordbruken utsätts för på grund av klimatförändringar. Han säger till IPS att satsningar på regionens ursprungsbefolkningar har en avgörande betydelse.

–Andelen som hungrar bland ursprungsbefolkningarna är mycket hög, i många länder fyra gånger så hög som det nationella genomsnittet. Om inte dessa befolkningar får en avgörande roll så finns det inga möjligheter att lösa problemen med hunger på dessa platser. Och det kommer inte att lösas genom att mat flygs in med helikoptrar.

En annan fråga som också kommer att diskuteras vid det kommande mötet är de omfattande problem med övervikt och fetma som hälften av befolkningen i regionen lider av. Enligt FAO:s beräkningar avlider 300 000 människor årligen i förtid i 26 av regionens länder på grund av sjukdomar som hänger samman med övervikt och fetma.

I den kampen skulle de 15 miljoner familjejordbruk som finns i regionen kunna vara viktiga, genom att erbjuda färska grönsaker till näringsrika och nyttiga traditionella rätter.

Eve Crowley, ordförande för den kommande konferensen, säger att en annan viktig fråga kommer att vara den migration som uppstår när människor tvingas bort från sina hem för att undkomma våld, fattigdom eller miljöproblem.

–Vi vill att migration alltid ska vara ett alternativ, och inte en nödvändighet, säger hon.

Under millenniets första år gjordes stora framsteg i kampen mot hungern i Latinamerika och Karibien. Regionen blev den första som lyckades uppnå FN:s millenniemål om att halvera hungern till 2015, i jämförelse med nivåerna 1990-1992.

–Latinamerika och Karibien har utfört ett bra arbete i kampen mot hunger och fattigdom. Problemet är att vi har börjat tappa farten på senare år. Det vi vill diskutera med länderna är hur vi ska kunna få tillbaka foten på gaspedalen igen, säger Eve Crowley.

Orlando Milesi