Barnsoldater rekryteras i 46 länder

New York, 180226 (IPS) – Barn har utnyttjats som stridande i minst 18 olika konflikter i världen sedan 2016. Det framgår av uppgifter som publiceras i en ny databas.

Child Soldiers World Index beskrivs som den första omfattande databasen av sitt slag och lanserades av människorättsorganisationen Child Soldiers International under förra veckan. Statistiken bygger på en granskning av hur både statliga och ickestatliga aktörer utnyttjar barnsoldater i världens länder.

Ingen vet exakt hur många barnsoldater det finns globalt, men bedömare gör gällande att det troligen rör sig om många tiotusentals. Minst 46 länder rekryterar fortfarande personer som ännu inte har fyllt 18 år till sina väpnade styrkor.

Enligt databasen fortsätter ”de systematiska kränkningarna av barns rättigheter” i många länder i världen där, även i länder som sällan lyfts fram i medierapporteringen.

Uppgifterna i den nya databasen bygger på en granskning av FN:s alla 197 medlemsländer och kommer med tiden även att innehålla uppgifter om samtliga länders lagar och riktlinjer kring rekryteringen av barnsoldater.

Enligt Child Soldiers International har 167 länder förbjudit användningen av barnsoldater i väpnade konflikter. Men trots detta rekryterar fortfarande ett stort antal av FN:s medlemsstater barn till sina arméer, däribland 17 länder som rekryterar barn så unga som 16 år.

Will Higginbotham