Bangladesh: Nytt hopp för döttrar som lovas bort

Dhaka, 171106 (IPS) – Bangladesh har den fjärde högsta förekomsten av barnäktenskap i världen. Men det finns motkrafter. När 13-åriga Shumi Akhter var på väg att giftas bort vädjade Panna Begum till sin man Dulal Mia att stoppa det arrangerade äktenskapet för deras dotter.

Panna Begum argumenterade kraftfullt och framhöll att Shumi Akhter bara var ett barn och att det var fel att gifta bort henne. Dulal Mia var benhård och tyckte tvärtom att det var enligt tradition och sedvänja och att det var hans ansvar som far att gifta bort sin dotter. Han var ursinnig för att Panna Begum motsatte sig äktenskapet, men hon vägrade ge med sig.

“Jag håller inte med dig eftersom jag känner till verkligheten, känner till den lagstadgade åldern för giftermål och konsekvenserna av barnäktenskap. Döda inte framtiden för min dotter. Om du går vidare med det här är jag till och med redo att skilja mig från dig för att säkra framtiden för min dotter,” varnade Panna Begum sin man.

Familjen bor i Hatiya i kustdistriktet Noakhali i södra Bangladesh.

Panna Begum gick själv aldrig i skolan och giftes bort som barn. Precis en vecka innan dottern skulle giftas bort deltog hon vid ett möte om kvinnors rättigheter som organiserades av den lokala organisationen Sagarika Samaj Unnayan Sangstha, SSUS. När mötet avslutades vände hon sig till representanterna för organisationen och bad om hjälp att stoppa dotterns äktenskap – och hon lyckades.

Sagarika Samaj Unnayan Sangstha är en av fyra organisationer som tillsammans med Bangladeshs regering, Internationella fonden för jordbruksutveckling, IFAD, och Nederländerna arbetar för att främja förståelsen för sociala frågor i kustdistriktet Noakhali. Målet är samtidigt att ge unga kvinnor en möjlighet att få en inkomst. Satsningen syftar till att minska fattigdom och hunger bland den fattiga befolkningen längs dessa kustområden och att säkra en långsiktig överlevnad.

Sagarika Samaj Unnayan Sangstha tog ansvar för att hjälpa Shumi Akhter och ge henne möjlighet att lära sig nya färdigheter för att kunna tjäna pengar. Inom ett par dagar hade hon fått en plats på en månads utbildning i skrädderi. Hon gjorde bra ifrån sig och fick en symaskin som hon inte behövde betala för. Utbildningen stärkte hennes självförtroende. Snabbt blev hon en uppskattad sömmerska i trakten. Hon tjänar nu motsvarande mellan 50 och 70 dollar per månad.

-Mitt beslut var felaktigt. Gud räddade oss. Jag är ledsen för att jag skapat sådana konflikter i familjen. Precis som min fru driver jag nu frågan om att stoppa barnäktenskapen, säger hennes pappa Dulal Mia i dag.

Tack vare sitt arbete kan Shumi Akhter, som nu är 16 år gammal, ge ett viktigt bidrag till familjens inkomster.

-Jag drömmer om ett bättre liv. Mina föräldrar och byborna stöttar mig. Jag kommer att fatta egna beslut om min framtid, säger hon.

För 25 år sedan när IPS var på plats i samma område var det omkring 95 procent av flickorna som giftes bort redan som barn. Sedan dess har utvecklingen gått framåt.

-Satsningen i området har brutit ned hinder. Kvinnor har stärkts och är mer socialt trygga och deras rättigheter när det gäller tillgångar har slagits fast. Kvinnorna utgör den större delen av arbetskraften i området. Deras arbete gör vår landsbygdsekonomi livskraftig, säger Mohamed Hanan Mollah från SSUS.

Även om antalet barnäktenskap har minskat drastiskt fortsätter många familjer att gifta bort flickor och använda sig av falska födelsebevis.

I Bangladesh är 52 procent av flickorna gifta innan de fyller 18 år, enligt en uppskattning från FN:s barnfond Unicef. Människorättsorganisationen Human Rights Watch rapporterade nyligen att barnäktenskapen i Bangladesh leder till att flickor hoppar av skolan, blir fast i fattigdom, ökar risken för att de ska utsättas för våld i hemmet och innebär allvarliga hälsofaror för flickor och deras spädbarn i samband med tidiga graviditeter.

I Bangladesh är det förbjudet för flickor att gifta sig innan de fyller 18 år och för unga män är det förbjudet innan de är 21 år.

-Jag kan med säkerhet säga att barnäktenskapen i det här området har minskat med mer än 90 procent till följd av den nya satsningen. När vi får veta att en flicka är på väg att bli bortgift tar vi oss dit och gör allt för att stoppa det. För några månader sedan ingrep vi och stoppade ett barnäktenskap precis när paret var på väg att skriva under dokumenten, säger Khondaka Rezauil Karim, en lokal ledare i Hatiya.

-Sedan projektet inleddes har vi lyckats stoppa 93 barnäktenskap, säger Mohamed Bazlul Karim som är en av dem som leder satsningen i Hatiya.

*IPS kan erbjuda våra prenumeranter bilder till vissa av våra artiklar. Dessa säljs separat till ett fast pris på 500 kronor styck, eller genom särskilda bildabonnemang. Om ni inte har ett bildabonnemang men vill publicera denna bild var vänlig och mejla vår svenska redaktion på: sweden(at)ipsnews.net och meddela att ni använt den.Shahiduzzaman

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *