Delar av Mellanöstern riskerar bli obeboeliga

Rom, 170314 (IPS) – Brist på vatten och stigande temperaturer utgör ett framtida hot för människors möjligheter att bo i delar av Mellanöstern och Nordafrika. Tillgången på sötvatten i regionen har minskat med två tredjedelar under de senaste 40 åren.

Den snabbt minskade tillgången på vatten innebär inte bara ett hot mot dricksvattenförsörjningen för de nästan 400 miljoner människor som bor i regionens 22 länder. Även tillgången på vatten till jordbruk och matproduktion är hotad för den snabbt växande befolkningen.

Nya uppgifter från FN:s jordbruksorganisation, FAO, visar att vattentillgången per capita i Mellanöstern och Nordafrika bara är en tiondel så stor som genomsnittet i världen. De stigande temperaturerna kan dessutom förkorta odlingssäsongerna med 18 dagar. Framåt slutet av detta århundrade kan detta innebära att skördarna minskar med mellan 27 och 55 procent.

Enligt FAO förväntas den redan stora vattenbristen dessutom att förvärras. Tillgången på sötvatten kan komma att minska med 50 procent fram till år 2050. Detta i en region där en mycket stor del av markerna ligger i torra eller halvtorra områden. Med anledning av den allvarliga situationen efterlyste FAO:s chef Jose Graziano da Silva snabba åtgärder, i samband med att han besökte i Kairo i förra veckan.

-Tillgång på vatten är avgörande för livsmedelssäkerheten, människors hälsa och jordbruket, sade FAO-chefen och uppmanade till omgående och stora insatser för att hantera den tilltagande vattenbristen.

De stigande havsnivåerna i Nilens delta, där Egyptens mest bördiga marker är belägna, innebär samtidigt ett stort hot mot regionens mest befolkade land. Stora jordbruksområden riskerar att gå förlorade på grund av försaltning.

-Konkurrensen om vatten mellan jordbruk, industrier och hushåll kommer bara att öka i framtiden, varnar Jose Graziano da Silva.

Redan tidigare har flera vetenskapliga studier pekat på de allvarliga effekter som klimatförändringarna kan få i Mellanöstern, i synnerhet runt Persiska viken.

Enligt en tidigare studie gjord vid Massachusetts Institute of Technology, MIT, kan delar av området runt Persiska viken “under detta århundrade” komma att drabbas av “dödlig hetta på grund av klimatförändringar”. I rapporten, som har titeln “Persiska viken riskerar dödlig hetta“, visar forskarna vad som kan komma att ske om utsläppen av växthusgaser fortsätter – men också att minskade utsläpp skulle kunna hejda utvecklingen av dessa “dödliga extremtemperaturer”.

Studien presenterades i tidskriften Nature Climate Change inför klimatmötet i Paris och har skrivits av Elfatih Eltahir, miljöprofessor vid MIT, i samarbete med Jeremy Pal Loyola vid Marymount-universitetet. Enligt forskarna leder förhållandena runt Persiska viken, med grunda vatten och starkt solljus, till att regionen riskerar att bli en “regional krishärd” där klimatförändringarna i framtiden kan komma att kraftigt minska möjligheterna för människor att bo där. Forskarna skriver att flera stora städer i regionen i perioder kan komma att bli så heta att det inte längre blir möjligt för människor att överleva där, inte ens i skuggan eller på platser med god ventilation. Även FN:s klimatpanel, IPCC, varnar för att klimatet i framtiden kan bli ännu hetare och torrare i stora delar av Mellanöstern och Nordafrika. Världsbanken har slagit fast att högre temperaturer och minskad nederbörd kommer att öka antalet torkor, något som redan har börjat märkas i nordvästra Afrika.

*IPS kan erbjuda våra prenumeranter bilder till vissa av våra artiklar. Dessa säljs separat till ett fast pris på 500 kronor styck, eller genom särskilda bildabonnemang. Om ni inte har ett bildabonnemang men vill publicera dessa bilder var vänlig och mejla vår svenska redaktion på: sweden(at)ipsnews.net och meddela att ni använt dem.

Baher Kamaler

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *