Mord belyser farorna för miljöaktivister

Colombo, 160315 (IPS) – Gräsrotsaktivister som är engagerade i ursprungsbefolkningars rättigheter och miljöfrågor lever farligt i stora delar av världen. Nyligen mördades miljö- och människorättsaktivisten Berta Cáceres i sitt hem i Honduras.

Enligt organisationen Global Witness mördades 116 miljöaktivister i världen under 2014, vilket var nästan dubbelt så många som antalet mördade journalister under samma år. Över 40 procent av offren tillhörde urspungsbefolkningar och tre fjärdedelar av morden inträffade i Latinamerika. Under perioden mellan 2002 och fram till 2003 uppges minst 903 miljöengagerade medborgare ha mördats på olika platser i världen.

Ett av de senaste offren för våldet var Berta Cáceres som sköts till döds i sitt hem natten till den 3 mars.

Hon var redan som ung i början av 90-talet med och bildade organisationen Cophin, som stred för ursprungsbefolkningars rättigheter i hemlandet Honduras. Inför vänner och kollegor berättade Berta Cáceres att hon förde en kamp mot “dödliga krafter”. Under de senaste två decennierna upplevde hon hur kollegor utsattes för hot, våld och attacker, men hennes eget engagemang fortsatte trots det att växa.

Innan hon mördades hade Berta Cáceres utsatts för dödshot och hon hade nyligen flyttat till en ny bostad. Hon var djupt engagerad i protesterna mot ett av Latinamerikas största vattenkraftverksprojekt, de fyra dammar som planeras vid floden Gualcarque. Till en början stöttades projektet av det kinesiska företaget Sinohydro och Världsbanken, men båda drog sig ur efter protesterna.

Berta Cáceres engagemang uppmärksammades världen över.

-Det var på grund av den kamp hon ledde inom Cophin och för sina över 20 år av motstånd mot nya kolonialmakter som hon fick Goldman-priset 2015, säger Tatiana Cordero, chef för Latinamerikaavdelningen vid den internationella organisationen Urgent Action Fund, till IPS.

Golmans miljöpris är en prestigefylld utmärkelse som ibland brukar kallas “det gröna Nobelpriset”.

Bara två veckor innan hon mördades ledde Berta Cáceres en stor demonstration i Rio Blanco som slutade i en konfrontation med poliser och anställda vid Desa, det honduranska företag som står bakom det planerade vattenkraftverksprojektet.

Mordet på den välkända aktivisten har utlöst starka känslor i världens miljö- och rättviserörelser. FN:s särskilda rapportör för ursprungsbefolkningars rättigheter, Victoria Tauli-Corpuz, uttryckte bestörtning efter mordet. Hon uppmanade samtidigt det internationella samfundet att samarbeta för att få ett slut på våldet.

-Det är dags att världens länder ställer förövarna till svars och skyddar de aktivister från ursprungsbefolkningarna som på fredlig väg protesterar mot stölden av deras marker och resurser, sade Victoria Tauli-Corpuz.

Organisationen Global Witness påpekar att mordet på Berta Cáceres tyvärr är typiskt för det “systematiska” våld som drabbar miljöaktivister i Honduras. Enligt organisationen har tre av hennes kollegor som varit engagerade i kampen mot projektet vid floden Gualcarque mördats sedan 2013. Många aktivister menar att det internationella samfundet måste få upp ögonen för de faror som hotar de som strider för miljön och ursprungsfolks rättigheter – samt det faktum att förövarna så ofta får gå fria.

Aleta Baun, indonesisk aktivist som är engagerad i kampen för folkgruppen mollo på västra Timor, är fullt medveten om den situation som Berta Cáceres levde under. Hon fick själv Goldmans miljöpris 2013 och har överlevt två mordförsök.

-Du känner dig fullständigt ensam när sådana attacker inträffar, berättade hon efter att ha attackerats i ett bakhåll av en stor grupp män.

Efter attacken upplevde hon inte att de lokala myndigheterna gjorde vad de kunde för att förhindra nya våldsdåd.

Amantha Perera

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *