En kvarts miljon barn under belägring i Syrien

New York, 160314 (IPS) – Fler än 250 000 syriska barn lever för närvarande under belägring i krigets Syrien, enligt en ny rapport från Rädda barnen. Barnen tvingas se andra barn dö på grund av brist på mediciner och läkare samtidigt som de saknar tillräckligt med mat och rent vatten.

De belägrade områdena i Syrien har enligt rapporten förvandlats till taklösa fängelser där familjer är infångade omgivna av stridande grupper som hindrar människor från att fly, men också stoppar leveranser av mat, mediciner och bränsle.

Den fruktansvärda situationen beskrivs detaljerat i den nya rapporten “Barndom under belägring”, som presenterades av Rädda barnen i New York förra veckan.

Kriget i Syrien har nu gått in på sitt sjätte år och över 250 000 människor har dödats. Närmare 4,6 miljoner syrier har flytt utomlands, medan ytterligare 6,6 miljoner människor befinner sig på flykt inom landet och över 13,5 miljoner människor är i behov av humanitär hjälp.

Sonia Khush, regional chef för Syrien vid Rädda barnen, berättar om att den enda läkaren som finns kvar i staden Madaya egentligen är veterinär, medan tre av de åtta verksamma läkarna i Moadamiyeh egentligen är tandläkare.

Det råder stor brist på läkemedel och saknas vacciner och mediciner för kroniska sjukdomar som hjärtproblem och diabetes. Sonia Khush berättar att befolkningen även drabbas hårt psykologiskt av att tvingas leva med kriget så tätt inpå.

-Barnen är hela tiden rädda för flyganfall, något som drabbar belägrade områden mer än andra platser, säger Sonia Khush.

Den nya rapporten bygger bland annat på intervjuer med fler än 125 föräldrar och barn som lever i åtta olika belägrade områden i Syrien. I rapporten framgår det att många har tvingats att minst halvera sitt intag av mat. Många uppger att de vissa dagar inte kunnat få tag på någon mat alls. Barn dör på grund av brist på mat. En majoritet av föräldrarna berättar att deras barn blivit mer aggressiva, tillbakadragna eller deprimerade.

En syrisk hjälparbetare, som bildat en lokal organisation som arbetar för att hjälpa människor i belägrade områden, berättar om hur tusentals familjer försöker överleva.

-Mammor tvingas koka gräs och ge sina barn djurfoder. Många nyfödda dör vid vägspärrar eftersom de inte får de mediciner de behöver. Det är så livet ser ut i belägrade områden, säger hjälparbetaren, som inte vill bli citerad med sitt namn.

Enligt Rädda barnen har antalet människor som lever under belägring i Syrien mer än fördubblats under det senaste året.

-Situationen har förvärrats. Under förra året hade bara en procent av dem som lever i belägrade områden tillgång till fria förnödenheter från FN, säger Sonia Khush.

Samtidigt har allt fler människor börjat organisera sig för att förbättra situationen.

-Hela det civila samhället försöker återuppbygga ett trasigt samhälle och män och kvinnor är, trots de dagliga riskerna, fast beslutade om att vara en del av lösningen, säger Sonia Khush.

Den uppfattningen delas av den syriska hjälparbetaren.

-Det är viktigt för oss att påbörja arbetet med att återuppbygga landet, det ger folk deras värdighet tillbaka, säger hjälparbetaren.

*IPS kan erbjuda våra prenumeranter bilder till vissa av våra artiklar. Dessa säljs separat till ett fast pris på 500 kronor styck, eller genom särskilda bildabonnemang. Om ni inte har ett bildabonnemang men vill publicera dessa bilder var vänlig och mejla vår svenska redaktion på: sweden(at)ipsnews.net och meddela att ni använt dessa.

Valentina Ieri er

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *