Kuba hoppas på nya investeringar i oljeindustrin

Cárdenas, 151030 (IPS) – Bristen på utländska investerare har lett till att endast en mindre del av Kubas oljefyndigheter hittills har blivit exploaterade. Nu hoppas landet att de tinade relationerna med USA ska leda till ett uppsving för branschen.

Endast fem procent av Kubas oljefyndigheter har hittills blivit exploaterade på grund av bristen på utländska satsningar, men nu är förhoppningen att bland annat landet största oljefält, Varadero 1000, ska kunna utnyttjas mer effektivt. María Yodalis Hernández, affärschef vid det statliga exploateringsbolaget EPEPC, säger att de förbättrade förbindelserna med USA kan komma att ge resultat.

-Detta ger oss chansen att visa vilka möjligheter som finns för Kubas oljeindustri, säger hon.

Hon påpekar att Kuba är berett att bedriva “all form av handel” med amerikanska företag – något som dock än så länge omöjliggörs av USA:s handelsembargo mot Kuba som gällt sedan 1962.

IPS möter henne i samband med en visning av oljeanläggningarna i Varadero. Här började olja utvinnas efter att fyndigheterna upptäcktes 1971, fram till att anläggningen stängdes förra året. María Yodalis Hernández säger att 95 procent av fyndigheterna ännu finns kvar.

-Det krävs stora investeringar i detta geografiska område vars miljö är känslig, säger hon. Oljefältet ligger nära drygt två mil långa vackra stränder som lockar stora mängder utländska turister – en bransch som är mycket viktig för landets ekonomi.

Landets oljeindustri står även inför andra problem, däribland behovet av en moderniserad teknik, samt de målsättningar som landets regering satt upp för att öka andelen förnybara energikällor.

En oljefyndighet som redan exploateras finns i Boca de Jaruco, fyra mil utanför Havanna. Där har kubanska experter fått hjälp av ryska och kinesiska experter.

-Vi måste utreda vilka metoder som är de bästa för utvinningen av vår olja, och försäkra oss om tunga långsiktiga investeringar, säger María Yodalis Hernández vid ett besök vid Centro Colector 10, där man utvinner 1 500 fat olja om dagen.

EPEPC är ett dotterbolag till det statliga oljebolaget Cupet, vars ordförande Osvaldo López förra veckan meddelade att Kuba i samarbete med Venezuela planerar att börja utvinna olja i Mexikanska golfen under slutet av nästa år. Cupet producerar uppskattningsvis 68 000 fat olja om dagen för närvarande och importerar samtidigt 90 000 fat olja om dagen från Venezuela, genom ett förmånligt avtal.

Den kubanska oljan är samtidigt mer kostsam att producera och förädla eftersom den har en extra hög densitet. För närvarande står olja och naturgas för 40 procent av landets energibehov, däribland elkonsumtion.

Landets målsättning är samtidigt att 24 procent av energibehoven ska täckas av förnyelsebara källor år 2030. I dag står den förnyelsebara energi bara för knappa fem procent.

*IPS kan erbjuda våra prenumeranter bilder till vissa av våra artiklar. Dessa säljs separat till ett fast pris på 500 kronor styck, eller genom särskilda bildabonnemang. Om ni inte har ett bildabonnemang men vill publicera dessa bilder var vänlig och mejla vår svenska redaktion på: sweden(at)ipsnews.net och meddela att ni använt dessa.

Ivet Gonzálezer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *