Fattiga länder förbigås i global satsning mot skattesmitare

Washington, 141104 (IPS) – En stor grupp länder från olika delar av världen kom i förra veckan överens om ett nytt samarbete för att bekämpa skattebrott. Men världens fattigaste nationer ingår inte i satsningen – trots att skatteflykt är ett mycket stort problem för dessa länder.

Förra veckan enades 51 länder från fyra olika kontinenter om nya regler för att stoppa skatteflykt genom att underlätta och förbättra informationsutbytet mellan ländernas banker och myndigheter. Ytterligare en stor grupp länder ska enligt samarbetsorganisationen OECD – som arbetat fram avtalet – under kommande år ansluta sig. Enligt den nya överenskommelsen ska banker meddela skattemyndigheterna i kundernas hemländer när dessa placerar pengar utomlands.

Den globala skatteflykten har blivit en allt mer prioriterad fråga i efterspelet till den finanskris som bröt ut 2007, vilken slagit hårt mot de statliga finanserna i en lång rad länder. Det avtal som nu undertecknats, bland annat av alla EU-länder, kommer att behöva följas upp av ett antal bilaterala avtal – men anses ändå vara ett stort steg framåt.

“Detta stora framsteg i kampen mot internationell skatteflykt hade varit otänkbart bara för några år sedan”, skriver Tysklands finansminister Wolfgang Schäuble i måndagens upplaga av Washington Post.

Den nya överenskommelsen undertecknades vid ett möte arrangerat av OECD i Berlin i onsdags i förra veckan, där deltagarna även kom överens om vilken typ av information som ska samlas in, samt hur den ska förmedlas mellan länderna. Uppgörelsen ska börja gälla fullt ut år 2017.

Det är dock nästan enbart utvecklade ekonomier eller kända skatteparadis som ingår, stater som världens rika länder har varit särskilt intresserade av att få med. Och just detta kritiseras av vissa bedömare, som menar att skattebrott slår särskilt hårt mot länder med svagare ekonomi.

Andres Knobel, analytiker vid den brittiska organisationen Tax Justice Network, skriver i ett pressmeddelande att den nya uppgörelsen är ett viktigt första steg i kampen för att minska de illegala finansiella transaktionerna. Men samtidigt varnar han för att uppgörelsen inte kommer att bli tillräckligt effektiv, eftersom så många fattiga länder inte ingår, och eftersom det enligt honom finns en rad olösta kryphål kvar som kan utnyttjas av rika personer.

Enligt OECD-företrädare har många utvecklingsländer inte blivit tillfrågade att delta i den nya satsningen eftersom det råder osäkerhet kring om institutionerna i dessa länder har den kapacitet som krävs.

Kritiker anser dock att alla länder, även de som saknar den kapacitet som krävs för att ingå i den nya satsningen, bör få tillgång till information om vilka medborgare som har oredovisade tillgångar på utländska bankkonton.

-Men enligt denna överenskommelse kommer inte de skatteparadis som inte inkomstbeskattar sina egna medborgare att behöva överföra denna information, säger Heather Lowe vid den Washington-baserade organisationen Global Financial Integrity, GFI, till IPS.

-Tror någon verkligen att det finns många britter eller amerikaner som har pengar i, låt oss säga Nigeria? Antagligen inte. Men är det troligt att många nigerianer har pengar i USA eller Storbritannien? Ja, säger Heather Lowe.

GFI har med hjälp av nya metoder lyckats beräkna att världens utvecklingsländer årligen kan gå miste om 7,4 biljoner kronor i intäkter på grund av korruption, skatteflykt och andra former av ekonomisk brottslighet.

Den OECD-organiserade grupp som står bakom den nya överenskommelsen hävdar att man med tiden vill få med så många utvecklingsländer som möjligt i kampanjen mot skatteflykt, och att det pågår flera initiativ som syftar till att uppnå detta. En av dessa satsningar är för närvarande inriktad på 17 länder i Afrika, men enligt OECD kan antalet länder utökas med tiden.

Carey L. Biron

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *