Elfenbenskusten förbereder för utbrott av ebola

Kandopleu/Abidjan, 140827 (IPS) – Ebolautbrottet i Västafrika är det värsta som hittills har dokumenterats och grannländer som ännu inte har drabbats kämpar med att försöka hålla sjukdomen utanför sina gränser. I Elfenbenskusten har myndigheterna infört flera åtgärder för att undgå att inte bli nästa land att drabbas.

Vid distriktssjukhuset i Biankouma står hundratals människor, däribland landets sjukvårdsminister, bakom en avspärrning och tittar mot ett tält. Inne i tältet försluter sjukskötare noggrant en docka som ska föreställa ett lik i en plastförpackning. Därefter lämnar sjukvårdarna isoleringstältet och tvättar sig i ett vattenbad som innehåller klor, varefter de försiktigt tar av sig sina skyddskläder, masker och handskar vilka sedan bränns upp.

Elfenbenskusten har ännu inte drabbats av något fall av ebola, utan det hela handlar än så länge om en övning.

-Vi vill testa vår sjukvårdspersonal och försöka ta reda på hur vi kan förbättra vårt sätt att agera, säger landets sjukvårdsminister Raymonde Goudou Coffie.

Den ebolaepidemi som nu brutit ut i Västafrika har drabbat flera länder, däribland Sierra Leone, Liberia, Guinea och Nigeria. Andra länder i regionen som ännu inte drabbats gör sitt bästa för att hålla utbrottet borta.

I Elfenbenskusten har gränserna mot de länder där sjukdomen härjar stängts och människor som vistats i utsatta länder får inte längre resa till landet.

Tidigare utbrott av ebola har kunnat hejdas eftersom sjukdomen då främst bröt ut i avlägsna byar, där de stora avstånden och byarnas isolering var viktiga faktorer för att begränsa spridningen. Men detta utbrott, som hittills har skördat minst 1 135 människors liv, har nu spridits till flera urbana miljöer. Och i dessa städer har de preventiva insatser som införts mött blandade framgångar.

Susan Shepler, som är verksam vid American University i Washington, har precis återvänt hem efter sex veckors fältstudier i Sierra Leone och Liberia. Hon säger att även om ländernas myndigheter infört flera åtgärder för att hejda sjukdomen, och människors kunskaper om sjukdomen har ökat, så förblir det ett problem att så många människor hyser en stor misstro mot myndigheterna.

-Det handlar inte bara om att de misstror staten, utan de misstror själva systemet, säger Susan Shepler till IPS.

Enligt henne anser många att politikerna bara är ute efter att berika sig själva, och därför har de svårt att tro att myndigheterna skulle kunna hjälpa dem. I flera av de regioner i Sierra Leone, Liberia och Guinea som drabbats av ebola har det tidigare knappt funnits någon utbildad sjukvårdspersonal. Lokalbefolkningen har därför haft svårt att lita på de stora grupper av medicinska team, ofta uppbackade av utländsk expertis, som plötsligt dykt upp.

Det är svårt att veta om anledningen till att Elfenbenskusten ännu inte haft några fall av ebola beror på ren tur eller på att landets myndigheter agerat på rätt sätt. Det råder dock en stor oro för att landet står på tur och myndigheterna försöker begränsa riskerna. Senast i raden är en rekommendation från myndigheterna om att befolkningen inte ska krama varandra eller skaka hand, och vara noggranna med sin hygien.

Myndigheterna har även försökt bygga upp förtroende hos lokalbefolkningar genom att i sina informationssatsningar engagera personer som är kända lokalt.

Ett annat exempel på att informationen nått ut visar en säkerhetsvakt i Abidjans ekonomiska centrum. Han står utposterad bredvid en bankomat och erbjuder varje person som tar ut pengar en möjlighet att sprita sina händer efter besöket. Utanför samma bank vägrar de personer som arbetar med att hjälpa människor att parkera deras bilar att skaka hand med sina klienter.

Frågan är bara om alla dessa åtgärder på sikt räcker för att hålla den fruktade virussjukdomen borta.

*IPS kan erbjuda våra prenumeranter bilder till vissa av våra artiklar. Dessa säljs separat till ett fast pris på 500 kronor styck, eller genom särskilda bildabonnemang. Om ni inte har ett bildabonnemang men vill publicera denna bild var vänlig och mejla vår svenska redaktion på: sweden(at)ipsnews.net och meddela att ni använt den.Marc-Andre Boisvert

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *