Latinamerikas orättvisor under luppen

Santiago, 120515 (IPS) – Latinamerika har länge betraktats som den mest ojämlika regionen i världen. En ny rapport visar att statistiken för kontinentens enskilda länder ofta döljer de stora skillnader som finns mellan städer och landsbygd. Den nya rapporten, som… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Marianela Jarroud

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *