Guatemala: Även expresidenten frias – i ett land där två av hundra brott blir lösta

Guatemala City, 110527 (IPS) – Guatemalas förre president Alfonso Portillo friades nyligen av en domstol efter att ha stått åtalad för korruption. Beskedet var ytterligare en besvikelse för de grupper som kräver att rättsväsendet reformeras i detta land där 98 procent av alla brott aldrig blir uppklarade.

-Det förekom bara en ytterst begränsad och partisk granskning av bevisningen. Vi hoppas att domen korrigeras i samband med en överklagan, säger Ramón Cadena, ordförande för Internationella juristkommissionen, till IPS.

Detta med anledning av att Portillo, som var Guatemalas president mellan åren 2000-2004, samt två andra före detta ministrar, nyligen friades i en domstol från anklagelser om att ha förskingrat motsvarande 100 miljoner kronor från landets försvarsdepartement 2001.

De tidigare ministrarna försattes på fri fot medan Portillo är kvar i häktet eftersom en åklagare i New York krävt expresidenten utlämnad, anklagad för omfattande pengatvätt.

Cadena menar att det krävs omfattande reformer i Guatemalas rättssystem om man ska få bukt med den straffrihet som råder i landet.

En av punkterna i det fredsfördrag som i december 1996 satte punkt för ett mycket långvarigt inbördeskrig i Guatemala angav att rättssäkerheten i landet skulle skärpas. Men hittills har denna del av fredsavtalet inte uppfyllts, det är både experter och allmänheten i landet överens om.

Enligt den FN-stödda Internationella kommissionen mot straffrihet i Guatemala, Cicig, förblir hela 98 procent av de brott som begås i landet ouppklarade. Guatemala har samtidigt förvandlats till en fristad för den organiserade brottsligheten.

Frikännandet av Portillo, som är den förste expresidenten i landets historia som har ställts inför rätta, har dock skärpt kritiken från dem som menar att något måste göras för att komma tillrätta med problemen inom rättsväsendet.

En av de organisationer som kämpar för ett stärkt rättssamhälle är Förbundet för forskning och sociala studier, Asies. Tillsammans med två universitet lämnade organisationen nyligen in ett reformförslag till landets kongress – förslag som enligt författarna skulle både minska straffriheten och öka tryggheten på gator och torg.

Förutom olika åtgärder för att höja kompetensen bland landets jurister och domare var ett av förslagen att införa gratis juridisk hjälp till dem som inte har råd att anlita en jurist på egen hand.

-Fokus ligger på att få fram välutbildade och motiverade människor, men också på att disciplinära åtgärder tas mot dem som är olämpliga i sina befattningar, säger Lorena Escobar vid Asies.

Samtidigt har dock fler kontroversiella frikännanden förkunnats. Dagen efter att Portillo frikändes kom beskedet att en fängelsechef som anklagades för att ha varit delaktig i morden på sju fångar år 2006 också hade frikänts.

-Båda dessa frikännanden har en förödande effekt eftersom de sänder ut budskapet att straffrihet råder, säger människorättsaktivisten Claudia Samayoa, som dock fortfarande hoppas att båda åtalade kommer att fällas i högre instanser.

Enligt Marco Canteo, vid Guatemalas institut för kriminologiska studier, ICCPG, finns det bara en metod för att få bukt med problemen i landet – konstitutionella reformer av rättssystemet. Canteo menar att landets domare måste granskas hårt, samtidigt som man börjar utbilda en ny grupp självständiga och professionella jurister som arbetar i landets domstolar.

Danilo Valladares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *