Världens längsta toalettkö i protest mot sanitetskrisen

New York, 100223 (IPS) – Varje dag dör 4 000 små barn på grund av brist på vatten och sanitära anläggningar. I samband med Världsvattendagen den 22 mars kommer “världens längsta toalettkö” att bildas i protest mot den rådande situationen.

Tusentals människor världen över förväntas samlas i köer utanför latriner och toaletter den 22 mars, för att delta i en global kampanj för att uppmärksamma att närmare 2,5 miljarder människor lider av brist på sanitära anläggningar.

Bakom köbildningen står Water Supply and Sanitation Collaborative Council, WSSCC, samt de ickestatliga organisationerna Freshwater Action Network och End Water Poverty.

-Målet är att få världen att samlas kring en gemensam massaktion, berättar Serena O'Sullivan vid London-baserade End Water Poverty, som är en global koalition bestående av över hundra organisationer.

Enligt henne har organisatörer från 45 olika länder i världen hittills meddelat att man kommer att delta i manifestationen. För att delta räcker det med att en grupp människor bestämmer sig för att köa utanför en toalett i minst tio minuters tid.

-Vår förhoppning är att varje organisatör kommer att gå ut med ett klart budskap och en mediestrategi och därigenom ska lyckas mobilisera befolkningarna, säger O'Sullivan till IPS.

Kampanjmakarna pekar på att världen lider av en stor sanitetskris, samt att över 4 000 barn som ännu inte har fyllt fem år dör varje dag på grund av brist på rent vatten och fungerande toaletter.

Kampen för sanitära anläggningar och rent vatten bör prioriteras av alla stater som ett led i kampen mot fattigdomen, menar arrangörerna. Så är dock inte fallet i dag. Närmare hälften av de flickor i Afrika som hoppar av skolan gör det på grund av bristen på fungerande toaletter, enligt kampanjen.

I slutet av april kommer regeringsföreträdare från hela världen att mötas i Washington för att diskutera de globala problemen med vatten och sanitet. Då kommer även toppolitikerna att få ta del av rapporterna om “världens längsta toalettkö”.

Enligt O'Sullivan har mycket hänt sedan 2008, som var FN:s internationella år för sanitetsfrågor. Men väldigt mycket arbete återstår, och O'Sullivan menar att det kommer att krävas omfattande förändringar av hur bistånd betalas ut för att lyckas.

Hon menar att de stora problemen som återstår dels hänger samman med bristande resurser, men också på bristande politisk vilja.

Ett av FN:s så kallade millenniemål är att halvera antalet människor som saknar tillgång till toaletter och sanitet till år 2015. Men för närvarande ser det ut som om 2,4 miljarder människor fortfarande kommer att sakna tillgång till detta år 2015. Enligt en rapport från FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon som kom förra året är detta 700 miljoner människor fler än man satte som målsättning.

I rapporten påpekade Ban Ki-Moon att de fattiga länderna måste få mer hjälp av biståndsgivare för att kunna förbättra situationen.

O' Sullivan hoppas att den kampanj som nu lanseras kommer att leda till att fler människor inser att sanitetsfrågan är en försummad utvecklingsfråga, samt att kraven ökar på världens politiker att agera mot den ständigt pågående krisen.

-En dags mobilisering med fokus inställt på sanitet och vatten har nog inte genomförts tidigare. Vi hoppas att starka politiska krav tillsammans med en rolig kampanj ska leda till resultat i samband med mötet i Washington, säger hon.

Thalif Deen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *