Hälften av världens arbetare fattiga, enligt ILO

Genève, 041208 (IPS) – Av de 2,8 miljarder människor i världen som förra året hade anställningar tjänade nästan hälften mindre än de två dollar om dagen som krävs för att de ska ligga över fattigdomsgränsen. Det skriver Internationella arbetsorganisationen, ILO,… Continue Reading


  
                     Login:
                   Password:
       

Du behöver ett aktiverat användarnamn och lösenord för att läsa artikeln. Om du redan har det, kan du ändra dem här.

Om du ännu inte har något användarnamn och lösenord, gå till SUBSCRIBE

Om du har problem med din inloggning, vänligen kontakta IPS Sverige på sweden@ipsnews.net

Gustavo Capdevila

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *