Sydafrika: Vita chefer leder svarta arbetare

021014 (IPS) – ”Den sydafrikanska arbetsmarknaden liknar fortfarande en Irish coffee – ett lager vitt på toppen och mest svart därunder”, säger chefen för landets arbetsdepartement Rams Ramashia.

Anledningen är det sydafrikanska arvet från apartheidtiden – då alla bra jobb innehades av vita. Utvecklingen mot en jämlikare arbetsmarknad har gått långsamt. Förra året var fortfarande åtta av tio chefer vita män.

Årets rapport från arbetsdepartementet visar på en smärre förbättring, enligt Ramashia, som dock tror att det kommer att ta åratal innan arbetsmarknaden blir jämlik.

– Detta är ett historiskt arv. Vita människor stod längst fram i kön och det fanns mekanismer som förde dem dit, säger han. De mekanismer han syftar på är bland annat utbildning. Fram tills 1994 satsades mycket mer pengar på vita barn och ungdomar än på svarta. Skolorna var segregerade och på de bästa gick bara vita barn.

– Detta arv kommer inte att kunna förändras bara genom marknadskrafter, säger Ramashia.

Den sydafrikanska regeringen införde för två år sedan en lag om inkvotering av svarta på arbetsmarknaden. Lagen har stött på kritik från främst vita kommentatorer som hävdar att den är rasistisk och att den hindrar landets utveckling.

I Johannesburg och Pretoria kan man se att lagen har börjat ge resultat.. En svart medelklass har växt fram genom att fler svarta anställts inom finansmarknaden och den offentliga sektorn. Men i Kapstaden och Durban har utvecklingen inte nått lika långt.

De största förändringarna har skett inom den offentliga sektorn. ANC ärvde en nästan helt vit statsförvaltning – nu är merparten av de anställda svarta.

– Den offentliga sektorn går före genom att vara ett gott föredöme, säger Ramashia.

Kvotering kan inte ensamt förändra segregeringen på arbetsmarknaden. Regeringen har också satsat på högre utbildning för unga svarta och vidareutbildning av svarta arbetare.

Man har särskilt satsat på utbildning inom matematik, naturvetenskap och ekonomi. Sydafrika har ett stort behov av bland annat ingenjörer och ekonomer på grund av att landets ekonomi håller på att förändras från tillverkning till service.

Regeringens mål är 85 procent av eleverna inom detta program ska vara svarta och hälften ska vara kvinnor.

Utbildningskonsulenten Urmilla Bhoola säger att det finns en växande medvetenhet inom den privata sektorn att åtgärderna för att minska segregeringen handlar om hela landets ekonomiska framtid. Utan de båda ovanstående lagarna är det inte troligt att Sydafrika skulle ge tillräckligt många människor de kunskaper som landet kräver.

(021014)

.

Farah Khan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *