BM Destek için Özel Sektöre Yöneldi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 5 Ağustos 2015 (IPS) – Bugünlerde Birleşmiş Milletler fon geliştirmek ya da toplumsal konularda savunuculuk yapmak için kaynağa ihtiyacı olduğunda özel sektöre gidiyor.

Bu başlıkların belki de en zorlusu, Genel Sekreter Ban Ki-moon’un özel yatırımcılara yapılan iklim değişikliğinin korkutucu sonuçlarıyla mücadele için BM tarafından konulan yıllık 100 milyar dolar kaynak yaratma hedefine katkı çağrısıydı.

Öte yandan BM’ye destek istediği bazı şirketlerin insan hakları, adil ücretlendirme, çocuk işçiliği ve çevresel başlıklarla ilgili performansını iki kez kontrol etmesi gerektiği yolunda eleştiriler geldi.

Bununla birlikte, BM Kalkınma Programı (UNDP) 2009 ve 2013 yılları arasında su, enerji, sağlık, tarım ve bilişim gibi alanlardaki projeleri için özel sektörden 135 milyon dolar fon aldı. Güney Afrika merkezli Mediclave şirketi, şırınga, koruyucu giysi ve eldiven gibi kullanılmış medikal ekipmanların sterilize edilmesini sağlayacak makineler sağladı.

Liberya’da bir Japon şirketi, Panasonic sağlık görevlilerinin gece de çalışmasını sağlayacak solar fenerlerin ilk kısmını oluşturan 240 tanesini Monrovya’da dağıttı.

UNDP ayrıca Ganalı araç satıcısı Svani Group ile işbirliği yaparak Gine, Liberya, Sierra Leon ve Gana’da görev yapan BM’nin Ebola Acil Durum Misyonu için sekiz adet zırhlı araç sağladı.

Daha da yakın bir zamandaysa, Department of Public Information (DPI) himayesinde kurulan BM Academic Impact (UNAI) Benetton’un UnHate Vakfı ile işbirliği yaparak, &com;dünyanın dört bir yanından gençlerin dünyanın en ciddi sorunlarına cevap geliştirmek üzere ortaya koydukları inovasyon, enerji ve bağlılığı göstermek üzere&com; bir Çeşitlilik Yarışması gerçekleştirdi.

Yarışmaya 31 ülkeden 100’den fazla katılım oldu ve katılımcılar ırkçılık, hoşgörüsüzlük ve aşırılık başta olmak üzere farklı sorun alanlarında yaratıcı öneriler geliştirdi.

Jüri başvurular arasından 10 öneriyi seçti ve kazananlar İtalya merkezli küresel moda markası Benetton tarafından 20 biner avro ile ödüllendirildi.

Benetton aynı zamanda UN Women ile tüm dünyada kadına yönelik şiddetin sonlandırılması için bir kampanyada işbirliği yaptı.

UN Women’da İletişim ve Savunuculuk sorumlusu olan Nanette Braun Chief, IPS’e, Benetton’un UnHate Vakfı aracılığıyla UN Women’ı kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarında son iki yıldır desteklediğini söyledi.

&com;İşbirliğimizi gelecekte de sürdürmeyi umuyoruz&com; diye ekledi.

Milano merkezli Benetton Group’tan Kurumsal Sosyal Sorumluluk Müdürü Mariarosa Cutillo da şirketin BM’nin çalışmalarını desteklemesiyle ilgili olarak IPS’e, &com;her şeyden önce bu, hoşgörüsüzlük ve ayrımcılık başta olmak üzere toplumsal konularda kışkırtıcı ve ilerici kampanyalarla çoğu zaman ön sıralarda yer alan şirketimizin DNA’sında yer alıyor&com; dedi.

Bu yaklaşımın toplumsal projeler ve iletişi kampanyalarıyla hayata geçtiğini ve aynı zamanda UnHate Vakfı ile de vücut bulduğunu söyledi.

2011’den bu yana, şirketin bir kolu olarak kurulan vakıf gerçekleştirdiği toplumsal programlarla nefretin her türlüsüyle mücadele ederken gençlerin liderliğini de destekliyor.

&com;Gençlerin özellikle de 2015 sonrası ajanda konusunda değişim yaratacağına inanıyoruz ama onlara söz vermek yetmez. Yeni nesillere değişimi yaratacak araçları da sağlamamız gerekir.&com;

UAI/DPI ile işbirliği içinde kurulan UnHate haber girişimiyle &com;gençleri harekete geçirdik ve onlara insan hakları ve kalkınma alanında somut projeler gerçekleştirme olanağı sağladık&com;.

Cutillo UnHate Vakfı’nın gerçekleştirdiği bir diğer gençlik projesinin de &com;Yılın İşsizi&com; girişimi olduğunu; 2012 yılında bu girişim üzerinden vakfın, dünyanın dört bir yanında gelen 100 kadar proje ve girişimi desteklediğini aktardı.

Yılın İşsizi projesi, gençlerin işsizlikle mücadele konusunda geliştirdiği yaratıcı çözümleri ortaya çıkartmayı hedefliyordu. Cutillo, Benetton Grubu’nun sürdürülebilirlik stratejisinin temellerinden birinin insanları faaliyetlerin odağına koymak olduğunu belirtti ve UnHate Vakfı’nın bu çerçevedeki kazanımları arasında olduğunu söyledi.

Vakıf projesini, inovatif bir şekilde çalışabilen bir özel sektör-kamu ortaklığı olarak tanımladı ve gelecek nesilleri harekete geçirerek değişim liderleri olmak konusunda olanak yarattığını belirtti.

Benetton’un önümüzdeki dönemde yeni BM etkinliklerini destekleyip desteklemeyeceği konusunda Cutillo IPS’e &com;UNAI/DPI ile yeni işbirlikleri üzerinde düşünüyoruz&com; dedi. Benetton’un BM ile yaklaşık 20 yıla ulaşan bir işbirliği geçmişi olduğunu da ekledi. Benetton’un, sürdürülebilirlik stratejisi açısından BM’yi geçmişte hiç olmadığı kadar önemli bir ortak olarak gördüğünü söyledi.

Cutillo, BM ajanslarıyla işbirliği yapmanın &com;her iki tarafında kendi rolleri açısından bir gelişme imkanı sunan; bizim inovatif bir yaklaşım ve somut çıktılar yaratarak BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne (SDGs) katkı verdiğimiz karşılıklı bir işbirliği&com; olduğunu belirtti.

Kitty Stapp tarafından edit edildi.

Yazara thalifdeen@aol.com adresinden ulaşılabilir.