För lite fokus på ekojordbruk vid COP27 enligt aktivister

Sharm el-Sheik, 221118 (IPS) – De stora behoven av satsningar på ekologiska jordbruk har inte belysts tillräckligt vid klimatmötet i Sharm el-Sheik, enligt aktivister. De menar att Afrikas regeringar nu måste agera för att se till att frågan får en central plats i framtida klimatavtal.

Enligt FN:s jordbruksorgan, FAO, har matproduktionen på global nivå ökat under de senaste decennierna. Men det gäller inte för länderna i Afrika söder om Sahara. Enligt FN-experter produceras det i denna region mindre mat per capita nu än för tre decennier sedan – samtidigt som antalet hungrande ökar.

– Den utvecklingen måste brytas. I stora delar av Afrika har jordbruks- och livsmedelspolitiken kännetecknats av misslyckade satsningar och svaga institutioner – samtidigt som klimatkrisen förvärras, säger Million Belay vid nätverket Alliansen för matsäkerhet i Afrika, Afsa, till IPS.

Trots att världens industriella matsystem bär ett tungt ansvar för klimatförändringarna så tas inte detta faktum på tillräckligt stort allvar vid de globala klimatförhandlingarna, menar Million Belay.

– Afrikas bönder är i stort behov av verkliga lösningar för att kunna bemöta ett allt mer kaotiskt klimat – i form av diversifierade och uthålliga ekologiska jordbruksmetoder.

Enligt Million Belay bör den internationella klimatfinansieringen i mycket högre grad inriktas mot en omställning till ekologiska jordbruk.

Vissa experter betonar att det industriella jordbruk som bygger på monokulturer och en stor användning av konstgödsel och andra kemiska insatsvaror orsakar stora utsläpp av växthusgaser. Detta till skillnad från småskaliga ekologiska jordbruk, som även kan fungera som skydd för lokala ekosystem.

En del klimatexperter menar därför att det som krävs för att alla afrikaner ska kunna äta sig mätta, samtidigt som miljön skyddas, är satsningar på ekojordbruk. Kontinentens matproduktion måste samtidigt öka kraftigt, eftersom befolkningsökningen är så hög.

Vid ett möte på COP27 konstaterade Martin Fregene, som är chef för avdelningen för jordbruksfrågor vid Afrikanska utvecklingsbanken, att kontinenten har ett mycket stort behov av satsningar som kan öka matproduktionen och bekämpa problemen med undernäring.

Studier visar att Afrika på senare år har drabbats av allt fler extrema klimatfenomen som slagit hårt mot matproduktionen. Beräkningar visar samtidigt att även en mindre framtida temperaturhöjning riskerar att orsaka en drastisk ökning av antalet undernärda.

Samtidigt visar en ny studie gjord av flera forskningsorganisationer, däribland  Internationella expertpanelen för hållbara livsmedelssystem, att världens biståndsgivare hittills inte har satsat på projekt som är inriktade på hållbara jordbruksmetoder. I stället ligger fokus på främst på storskaliga jordbruksprojekt med en hög användning av konstgödsel och kemiska insatsvaror.

Aimable Twahirwa