Argentina fortsätter hoppas på skiffergas

Buenos Aires, 220901 (IPS) – Det ekonomiskt krisande Argentina har en av världens största fyndigheter av skiffergas och skifferolja. Trots det har landet tvingats importera gas till en kostnad av flera miljarder dollar bara i år.

Det främsta skälet till detta är den bristande infrastrukturen i landet, som gör det svårt att transportera naturgas från fyndigheterna i Vaca Muerta till huvudstaden Buenos Aires, där nästan en tredjedel av landets 47 miljoner invånare bor.

Nyligen undertecknade dock president Alberto Fernández till sist ett avtal som innebär att en ny och modern gasledning ska uppföras.

Vaca Muerta ligger över hundra mil från huvudstaden, i det sydliga Patagonien. Ända sedan det för över tio år sedan framkom att Argentina där har en av världens största fyndigheter av skiffergas och skifferolja hyser många förhoppningar om ett ökat välstånd i landet, där 40 procent av befolkningen numera lever i fattigdom.

Enligt beräkningar gjorda av den amerikanska myndigheten EIA finns världens näst största fyndighet av skiffergas och den fjärde största oljereserven i Vaca Muerta.

– Fyndigheterna innebär inte bara att Argentina har möjlighet att bli självförsörjande på energi, utan också att landet har potential att bli en exportör. Vi går miste om en jättelik möjlighet, säger energiexperten Salvador Gil vid San Martins nationella universitet i Buenos Aires.

Han menar att naturgas kommer att bli en mycket viktig energikälla för stora delar av världen under övergången mot förnybara energikällor.

Men om Argentina ska kunna utveckla produktionen måste inte bara infrastrukturen förbättras. De stora obalanserna i landets ekonomi måste också rättas till, eftersom de utgör ett stort hinder för utländska investerare.

När EIA:s bedömningar först offentliggjordes 2011 började många argentinska politiker och experter drömma om att landet kunde förvandlas till en sydamerikansk motsvarighet av Saudiarabien. Men sedan dess har Argentina i stället blivit alltmer beroende av importen av gas, diesel och bensin.

Detta trots att produktionen av både gas och olja har fortsatt att växa i Vaca Muerta. Men den gas som i dag skickas från Patagonien till Buenos Aires och andra stora städer levereras genom gasledningar från 1980-talet, som inte lever upp till dagens efterfrågan.

Enligt regeringen kommer den nya ledningen, som beräknas kosta motsvarande 20 miljarder kronor, att vara klar i juni nästa år.

Forskaren Daniel Bouille betonar samtidigt att den nya gasledningen inte kommer att lösa alla landets energiproblem. Han påpekar också att skiffergas och skifferolja utvinns genom så kallad fracking. Och det är en teknik som är hårt kritiserad – och mycket dyr.

– Om Vaca Muertas fulla potential ska kunna utnyttjas så skulle det kräva investeringar på mellan 60 och 70 miljarder dollar, säger Daniel Bouille.

Enligt honom är det helt enkelt omöjligt för landet att locka till sig dessa investeringar från utlandet på grund av det ytterst osäkra ekonomiska läget i Argentina.

Inom kort ska dock landets finansminister Sergio Massa resa till Texas för att träffa företrädare för de stora oljebolagen i Houston, med förhoppningen att kunna väcka deras intresse för att investera i Vaca Muerta.

Samtidigt handlar det också om investeringar i fossila energikällor som dessutom ska utvinnas med metoder som är hårt kritiserade av många miljöorganisationer.

Fracking, eller hydraulisk sprickbildning, går ut på att via borrhål pressa ner vatten, kemikalier och sand med högt tryck i skifferlager djupt nere i berggrunden. Den gas eller olja som finns mellan skifferlagren pressas därmed upp till ytan.

Miljöorganisationer menar att grundvatten kan förgiftas och att giftiga ämnen kan frigöras ur skiffret. Och mer giftiga gaser frigörs vid fracking än vid utvinning av konventionella fossila bränslen, hävdar kritiker.

– Vid sidan av de negativa miljömässiga och sociala konsekvenserna är dessutom fracking väldigt kostsamt, säger Martín Alvarez, vid Observatorio Petrolero Sur, en miljöorganisation som fokuserar på energiindustrin.

Han menar att det är den globala energikris som uppstått i spåren av det ryska anfallskriget i Ukraina som nu har öppnat upp en möjlig marknad för utvinningen av skiffergas och skifferolja i Vaca Muerta. Och att det är fel väg att gå.

– Argentina har glömt bort de förnybara energikällorna och i stället valt att satsa på fossila bränslen, vilket är ett steg bakåt och dessutom och står i strid med internationella klimatavtal, konstaterar han.

Daniel Gutman