Afrika: Hotade bananodlingar kan räddas med ny teknik

Kigali, 220809 (IPS) – Banan är en viktig basföda för över hundra miljoner människor i södra Afrika – samtidigt som odlingar i många av regionens länder hotas av växtsjukdomen BBTD. Men nu menar forskare att sjukdomen kan bekämpas med hjälp av artificiell intelligens.

En grupp forskare i Burundi har utvecklat ett verktyg som med hjälp av artificiell intelligens, AI, kan minska de skadeverkningar som växtsjukdomen orsakar. BBTD har spridit sig till en lång rad länder i södra Afrika och orsakar enorma skador för många bananodlare.

Viruset upptäcktes för första gången i Kongo-Kinshasa på 1950-talet och har sedan dess spridits till ett 15-tal länder i regionen. Växtsjukdomen anses i dag utgöra ett stort hot mot regionens bananplantager, som är så viktiga för många miljontals människor tillgång på mat.

Forskarna Guy Blomme och Michael Gomez Selvaraj vid Internationella centret för tropiskt jordbruk, CIAT, ingår i en grupp som arbetar med att hjälpa bananodlare att snabbt kunna upptäcka växtsjukdomar med hjälp av bilder som sedan analyseras av ett program.

För många odlare utgör kampen mot växtsjukdomen en mycket svår uppgift. Men det verktyg som forskarna nu har utvecklat uppges vara enkelt att använda och kan därför få en stor betydelse i arbetet för att tidigt kunna upptäcka växtsjukdomar.

I tester som gjorts i Kongo-Kinshasa och Uganda har tekniken visat sig vara mycket effektiv. Forskarna menar att satsningen är ett viktigt första steg i arbetet för att skapa ett satellitbaserat globalt system för att kunna övervaka och bekämpa många olika växtsjukdomar.

Testerna har genomförts i samarbete med den lokala forskningsorganisationen Isabu i regionen Cibitoke i Burundi, där många odlare hotas av BBTD. Regionen ligger i gränsområdet nära Rwanda och Kongo-Kinshasa.

Experter betonar hur viktigt arbetet mot växtsjukdomen är – eftersom närmare hälften av den mat som vissa befolkningar i bland annat Rwanda och Uganda får i sig dagligen består av banan. Bananen är dessutom en mycket viktig jordbruksprodukt i exempelvis Burundi, där nästan en tredjedel av alla odlingar består av bananer.

Samtidigt visar officiella siffror att problemen med matbrist har förvärrats i Burundi – och olika växtsjukdomar riskerar att ytterligare driva på den utvecklingen.

Experter betonar att spridningen av BBTD kan få katastrofala ekonomiska och sociala effekter över hela kontinenten.

Forskaren Bonaventure Omondi säger till IPS att växtsjukdomen till en början inte visar några tydliga tecken, och att användningen av AI för att kunna upptäcka den i tid därför kan få en avgörande betydelse.

Prosper Ntirampeba, som har en bananodling i nordvästra Burundi, berättar för IPS att hans skördar minskat efter att BBTD började spridas på hans mark.

– Vi har tvingats riva upp bananplantor efter att sjukdomen kom till området. Och det har inneburit stora extrakostnader för oss, säger han.

Prosper Ntirampeba påpekar att det tar emot för många odlare att tvingas kassera sina bananplantor – men att det är det enda sättet att hantera drabbade växter.

– Den här sjukdomen innebär ett hot mot försörjningen för de flesta odlarna, säger han till IPS.

Aimable Twahirwa