Indien: Hård kritik mot polisstyrka som ska skydda kvinnor

Lucknow, 220802 (IPS) – Delstatsregeringen i Indiens största provins Uttar Pradesh har tillsatt en särskild polisenhet med uppgift att öka tryggheten för kvinnor i offentliga miljöer. Kritiker menar dock att polisgruppen snarare används för att trakassera ungdomar.

Polisenheten, kallad ”Romeo squad”, bildades först för några år sedan i syfte att öka tryggheten för kvinnor, men drogs sedan tillbaka efter att ha mött hård kritik. I våras beslutade dock delstatsregeringen att återinföra den särskilda polisenheten.

Kritiker menar att gruppen i stället för att stärka tryggheten för kvinnor utnyttjas för att gripa unga par som ger uttryck för sin kärleksrelation på offentliga platser.

– Det finns redan lagar som gör det möjligt att gripa och åtala män som trakasserar kvinnor. Den här gruppen används för att jaga och förödmjuka unga män och kvinnor, och har inget berättigande i en civiliserad demokrati, säger journalisten Bobby Naqvi till IPS.

Han menar att spridningen av bilder som visar hur poliser trakasserar ungdomar slår hårt mot hela Indien, som brukar beskrivas som världens största demokrati.

Efter att polisenheten hade bildats 2017 krävde ett antal framstående kvinnoaktivister att den omedelbart skulle dras tillbaka – och i stället ersättas av mer långsiktiga juridiska åtgärder för att stärka tryggheten för kvinnor. Men nu är alltså polisenheten tillbaka.

Renu Mishra, ordförande för den juridiska organisationen AALI i staden Lucknow, menar att polisgruppens egentliga syfte är att begränsa kvinnors frihet.

Många aktivister anser att det behövs helt andra åtgärder för att bekämpa de sexuella trakasserierna i offentliga miljöer. De menar att landets poliser måste bli bättre utbildade om jämställdhetsfrågor och att det behövs fler fällande domar mot förövare. Vissa kritiker menar också att den särskilda polisstyrkan avspeglar en patriarkal syn på kvinnor som hjälplösa offer.

Mehru Jaffer