Satsningar på enorma vattenprojekt kritiseras i Mexiko

Mexico City, 220209 (IPS) – Mexikos regering har lanserat flera jätteprojekt för att förbättra den tilltagande bristen på vatten. Men kritiker menar att satsningarna inte tar tillräcklig hänsyn till miljöeffekterna eller de långsiktiga konsekvenserna.

Nya eller upprustade vattenreservoarer, kanaler och akvedukter ingår i de satsningar som Mexikos regering har lanserat för att bemöta den ökande bristen på vatten i landet.

Ett av de stora projekten är Agua Saludable para la Laguna , ASL, som enligt planerna ska förbättra vattentillgången för 1,6 miljoner människor i norra Mexiko. I satsningen ingår konstruktionen av en jättelik vattenreningsanläggning och en ny kanal från floden Nazas, som enligt planerna ska transportera 200 miljoner kubikmeter vatten om året.

Men många i lokalbefolkningen är kritiska mot projektet. Gerardo Jiménez från paraplyorganisationen Encuentro Ciudadano Lagunero säger att ingen hänsyn tas till de grundläggande problemen med vattenförsörjningen – däribland föroreningen och överexploateringen av vattenkällorna.  Dessutom menar han att ett mer långsiktigt perspektiv saknas.

– Satsningen är inriktad på en sårbar naturresurs och andra alternativ saknas, säger Gerardo Jiménez, vars grupp representerar tolv medborgarorganisationer.

Fem av de åtta vattenkällorna i regionen uppges redan vara överutnyttjade. Gerardo Jiménez menar därför att det krävs en tydligare reglering av de vattenmängder som utnyttjas – för att på sikt säkerställa att källorna inte sinar.

Dessutom menar han att det behövs insatser för att effektivisera vattenförbrukningen inom jordbruket. Enligt Gerardo Jiménez bygger de nuvarande projekten i stället på en framtid där nya vattenkriser ständigt uppkommer.  Han anser att vattenpolitiken i landet därför måste förändras.

– Den mänskliga rättigheten att ha tillgång till vatten uppfylls inte, säger Gerardo Jiménez.

Miljardsatsningen ASL är bara ett av de många nya stora projekt som har lanserats av landets vattenmyndighet Conagua – och som i flera fall möter hård kritik från organisationer och lokalbefolkningar.

ASL kommer enligt planerna att stå klart till nästa år och anläggningen ska även ta emot vatten från två vattendammar som för närvarande är välfyllda. Men bedömare menar att vattenmängderna i dessa reservoarer riskerar att minska betydligt i framtiden, med tanke på de återkommande torkor som har drabbat regionen på senare år.

Mexiko med dess nästan 129 miljoner invånare är mycket sårbart för klimatkrisens effekter i form av torkor, stormar, översvämningar och stigande temperaturer och havsnivåer. Medan tillgången på vatten är god i landets södra delar är vattenbristen ett växande problem i centrala och norra Mexiko.

Mexiko ett av de länder i regionen som är allra värst drabbat av så kallad ”vattenstress”, konstaterar alliansen Aqueduct, som samlar regeringar, företag och organisationer.

Ett annat stort projekt är bygget av vattendammen Libertad Dam, som ska samla vatten från en biflod till Potosí-floden och förbättra vattentillgången för nästan fem miljoner människor i den nordöstra delstaten Nuevo León.

President Andrés Manuel López Obrador har slagit fast att satsningar som anses vara av nationellt intresse ska högprioriteras. Där ingår projekt för att förbättra vattentillgången, som genom ett dekret från presidenten numera ska snabbgranskas. Miljögrupper varnar dock för att detta innebär en ökad risk för att miljökonsekvenserna inte blir tillräckligt kartlagda.

I flera regioner i landet pågår nu arbetet med att bygga nya vattenreservoarer och kanaler.

Samtidigt har konstruktionen av nya vattendammar både ekologiska och sociala konsekvenser – bland annat genom att befolkningar riskerar att tvingas flytta.

Aldo Ramírez, forskare vid det privata Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores i Monterrey, betonar vikten av att stora infrastruktursatsningar också har ett tydligt miljöfokus.

– Vi måste effektivisera vattenanvändningen och komma på mer miljövänliga lösningar. Just nu är vi på väg mot en vattenkris, konstaterar han.

Emilio Godoy