FN-personal vittnar om rasism inom organisationen

New York, 200824 (IPS) – En stor andel av FN:s personal uppger att de personligen upplevt rasism på arbetsplatsen. Det visar medarbetarenkäter som genomförts i Genève och New York.

Världsorganisationen pläderar för alla människors lika värde. Samtidigt visar en färsk undersökning som genomförts bland 688 anställda hos FN i Genève att fler än var tredje säger sig antingen ha blivit personligen drabbad av rasdiskriminering, eller upplevt hur andra drabbats av det, på arbetsplatsen.

En annan undersökning genomförd av FN-facket i New York visar på liknande problem. I den undersökningen uppger 59 procent av de svarande att de inte anser att FN tillräckligt effektivt motarbetar orättvisor som baseras på etnisk tillhörighet, medan varannan uppger att de inte känner sig bekväma med att tala om den sortens diskriminering på sin arbetsplats.

Samtidigt har FN-sekretariatet i New York snabbt tvingats dra in en egen online-undersökning om rasism, där man bad personalen att själva identifiera sig med hänvisning till sin hudfärg. Där var ett av alternativen ”gul”, som är en gammal västerländsk rasistisk benämning på personer från länder som Japan, Kina och Korea. Den 19 augusti fick dock FN-personalen besked om att undersökningen hade dragits tillbaka, och att den nu skulle omarbetas i enlighet med de ”berättigade” klagomål som uttryckts av personalen.

I den nya studien från Genève uppger en majoritet av dem som upplevt rasism att diskrimineringen påverkar människors karriärmöjligheter inom organisationen. En stor andel uppger också att de inte rapporterat om sina upplevelser, främst på grund av ett bristande förtroende för de instanser som hanterar anmälningar. Ett annat återkommande skäl är att personalen oroat sig för att de skulle drabbas av repressalier.

Prisca Chaoui, vid det fackförbund som företräder 3 500 anställda vid FN-kontoret i Genève, UNOG, säger till IPS att det nu är hög tid att världsorganisationen på allvar agerar mot problemen med rasism.

– Det behövs en större ansvarsskyldighet och en policy av nolltolerans mot alla former av rasistiska uttryck, säger Prisca Chaoui.

Hon säger att det samtidigt är positivt är att FN-ledningen uppger att de är beredda att agera mot problemen. Men Prisca Chaoui betonar också att det är oroande att många fall av rasism sannolikt aldrig blir anmälda, på grund av personalens bristande förtroende för de interna instanserna eller av rädsla för repressalier.

– Undersökningen bekräftar att det förekommer rasism inom FN, något som även generalsekreteraren tidigare har uppgett. Resultaten visar också att högt uppsatta chefer, liksom alla andra anställda, spelar en viktig roll för att hantera detta problem, slår Prisca Chaoui fast.

Patricia Nemeth, ordförande för FN-anställdas fackförbund i New York, UNSU, säger till IPS att det inom FN finns ett ramverk för hur rasdiskriminering ska hanteras inom organisationen. Men hon betonar, på samma sätt som generalsekreterare Antonio Guterres gjorde tidigare i somras, att mer måste göras.

I juni skickade generalsekreteraren ett brev till FN-personalen där han slog fast att FN:s hållning gentemot rasism är ”glasklar: denna plåga strider mot Förenta Nationernas stadga och är en kränkning av våra grundläggande värderingar”, skrev Antonio Guterres.

Thalif Deen