Sexualbrott på nätet kräver globala lösningar

London, 200429 (IPS) – Sexuellt utnyttjande på nätet är ett globalt problem som ökar i en oroväckande takt och som kräver globala åtgärder. Det skriver Tsitsi Matekaire, global chef för arbetet mot trafficking hos organisationen Equality Now i denna kommentar.

Vid vilken tidpunkt som helst så söker 750 000 individer runt om i världen kontakt med barn och ungdomar i sexuellt syfte.

Internets expansion och framstegen när det gäller informations- och kommunikationsteknik och utvecklingen av allt mer sofistikerade digitala verktyg för anonymitet gör att andelen potentiella offer växer exponentiellt och även antalet som försöker utnyttja dem.

En undersökning gjord av New York Times visade att 45 miljoner foton och videor av sexuellt utnyttjande av barn rapporterades av de amerikanska teknikföretagen till USA:s nationella center för försvunna och utnyttjade barn, NCMEC, under 2018.

Och problemen blir allt värre. Under 2019 rapporterades 70 miljoner bilder och videor till NCMEC, en enorm ökning från 1,1 miljoner år 2014.

Barn och unga lägger allt mer tid på nätet. En av tre internetanvändare i världen är under 18 år och med ökad tillgänglighet har allt fler barn tillgång till smarta telefoner och andra verktyg.

Sexualisering av flickor och unga kvinnor i reklam och underhållningsindustrin befäster också könsstereotyper som kan påverka flickors kroppsuppfattning och självkänsla negativt. Sociala medier har förstärkt denna utveckling och pressar flickor att anpassa sig till sexualiserade narrativ och gör dem särskilt sårbara för sexuellt utnyttjande både i verkligheten och på nätet.

Enligt den brittiska organisationen Internet Watch Foundation, IWF, som bekämpar spridning av bilder på sexuella övergrepp mot barn och annat olagligt på internet, hade 30 procent av bilderna de hittade på nätet lagts upp av barnen själva. IWF gick igenom över 124 000 bilder som de fann på nätet mellan januari och november 2019. Över en tredjedel visade barn mellan 11 och 13 år, de flesta av dem var flickor.

Unga flickor löper störst fara att bli kontaktade av en vuxen på nätet i sexuellt syfte, att bli tvingade eller pressas att lägga upp bilder och videor via webkameror, som sedan läggs upp på nätet och delas i olika nätverk över världen.

I vissa fall skickar barn bilder och videor till vänner via sina telefoner och via sociala medier. Ibland sprids dessa vidare till andra. När det väl kommit ut på nätet är det nästan omöjligt att kontrollera var de hamnar eller att stoppa spridningen.

Ofta ignoreras begäran att innehåll ska tas bort och bilder som tas bort från en plattform dyker snart upp någon annanstans. Detta kan upplevas som ett pågående övergrepp som kan ha en djup skadlig verkan ända upp i vuxen ålder.

Regeringar, teknikföretag, forskningsinstitutioner, civilsamhällets organisationer och många andra arbetar på olika sätt för att bekämpa internetrelaterade sexualbrott.

Microsoft har i samarbete med Dartmouth College i USA utvecklat PhotoDNA, en teknik för att hitta och ta bort innehåll i form av övergrepp på barn genom att kopior kan lokaliseras. I dag används tekniken för att hitta miljontals olagliga bilder.

Organisationer som NetClean och Thorn använder tekniken för att skapa verktyg som rättsväsendet, tekniska plattformar och civilsamhällets organisationer kan använda för att identifiera olagligt material på nätet, spåra förövare och ställa dem inför rätta.

Det är utmärkta initiativ, samtidigt innebär faktumet att det handlar om ett globalt fenomen och att det ständigt ökar, att vi står inför enorma utmaningar och nya hinder.

Det behövs tekniska lösningar som fungerar tillsammans med juridiska och politiska lösningar, men befintliga rättsliga ramverk ser olika ut och är bristfälliga. I många länder har lagstiftning och brottsbekämpande myndigheter inte kunnat hålla jämna steg med den internetrelaterade brottsligheten. Vissa regeringar har inte prioriterat detta eller har begränsade resurser att investera i infrastruktur och skyddsåtgärder för att skydda utsatta människor.

Förövare och de plattformar de använder verkar över nationella gränser och lagstiftning har inte förnyats för att tillräckligt ta itu med frågor som gäller olika rättsområden. Exempelvis kan en webbplats som används för otillåtet material använda servrar på olika platser som övervakas av olika juridiska myndigheter.

Den globala och komplexa karaktären av sexuella övergrepp på nätet kräver att vi alla går samman för att hitta lösningar. Det handlar om att se på situationen ur en könsaspekt och att förstå hur internet och tekniken används för att underlätta sexuell exploatering.

Vi måste formulera och anta gemensamma internationella förordningar eller en global konvention för att klargöra ansvaret och ansvarsskyldigheten för alla aktörer som är involverade. Det behövs mekanismer på plats för att kunna hantera nya juridiska utmaningar när de dyker upp.

Det är också viktigt att prata med de som utsatts för att komma fram till vilka lösningar som krävs och vad som behöver förändras för att ha bättre skyddsmekanismer på plats så att världen kan dra nytta av ett internet som är säkrare för alla.

Tsitsi Matekaire