Biogas och solenergi kan ge lyft för bönder i Brasilien

Vargeão, Brasilien, 200108 (IPS) – Med hjälp av grisgödsel och solpaneler kan boskapsuppfödaren Anelio Thomazzoni producera el som täcker behovet dygnets alla timmar. Han är en av flera brasilianare som inlett en satsning på egenproducerad biogas.

– Det är en idealisk kombination, säger Anelio Thomazzoni, som är ordförande för ett nationellt förbund för grisuppfödare som även producerar biogas.

Han äger en gård i den lilla kommunen Vargeão i delstaten Santa Catarina, där han föder upp många tusentals grisar vars gödsel används för att producera biogas. Planen är att hans energiproduktion ska utökas kraftigt när den stora anläggningen av solpaneler som är under uppbyggnad ska vara i drift.

Samtidigt är en ny biogasanläggning under uppbyggnad på Anelio Thomazzonis marker. Den kommer att producera ännu mer biogas åt hans tre elgeneratorer.

Hans plan är att bygga ytterligare en anläggning för uppfödning av ytterligare 30 000 grisar. Det kommer i sin tur både att öka produktionen av kött och det gödsel som används för att producera biogas, elektricitet och biometan – ett bränsle som kan användas för fordon.

Anelio Thomazzoni, 60, har nu drivit sin affärsmodell i fyra års tid, och satsningen har redan ökat hans inkomster betydligt. Dessutom har han kunnat minska sina egna elkostnader genom att själv konsumera en del av den elektricitet som anläggningen genererar.

Det som återstår av gödseln efter att gasen utvunnits används för att odla hö och till en eukalyptusplantage.

– Jag har ett integrerat produktionssystem, säger Anelio Thomazzoni till IPS.

Han menar att utbyggnaden av solpanelerna kommer att skapa ett system där biogasen producerar energi under de timmar då solen inte lyser.

Biogasanläggningar har börjat bli allt viktigare för den brasilianska energiproduktionen. Detta genom att öka stabiliteten i de elnät som är beroende av sol- och vindenergi och där det finns behov av ytterligare en energikälla för att förhindra fluktueringar eller avbrott.

Grisuppfödaren och elproducenten Anelio Thomazzoni vid sin gård i Vargeão i södra Brasilien. Foto: Mario Osava/IPS

Mario Osava